Rosella ny president

Det nåværende styret møttes i dag og ble enige om å gjøre Rosella Sensi til ny president. Hun overtar dermed ansvaret etter sin avdøde far. Rosella vil gå inn i en dobbelrolle som styreformann og konsersjef fram til november. Deretter vil en forsamling gå sammen for å bli enige om en ny sjef for de tre neste årene.

 

Rosella kom inn i styret som konsernsjef i 2004 da hennes fars helse ble forverret. Klubbens utvikling har stort sett pekt oppover siden hennes inntreden.