Fioranelli: «Ja eller nei i neste uke»

I et eksklusivt intervju med La Roma Siamo Noi legger Fioranelli kortene på bordet. De siste dagene har i korte trekk bestått av at en av hans advokater, Nicola Irti, uttalte seg i negativ retning om Il Capitano. Deretter kom en uunngåelig negativititet fra Roma mot Fioranelli og hans gruppe, der også Rosella Sensi i et åpent brev snakket kjært om sin kaptein. 

 

I dette intervjuet setter Fioranelli skapet på plass, tydelig provosert av hva hans ansatte skal ha uttalt seg om: «Totti er viktigere enn Roma. Han fortjener den ytterste respekt fra alle, inkludert dem som ikke holder med Roma. Enhver som betviler Tottis viktighet har tydeligvis ikke forstått noe om AS Roma.»

 

«Denne klubben er hans skjebne og han vil alltid ha en viktig rolle i klubben. Han blir så lenge han vil. Jeg er omgitt av folk som snakker. Dette skader vårt omdømme utad, ettersom bare jeg, min sønn Jesse og Volker Flick er autorisert til å snakke på vegne av gruppen.»

 

Det siste sitatet bruker han også til å avkrefte mye av spekulasjonene som har dreiet seg rundt bankgarantiene, og hvorvidt disse er tilstrekkelige til å kjøpe AS Roma. Fioranelli hevder at mye av spekulasjonene kommer fra folk som enten ikke er autorisert til å uttale seg om emnet, eller rett og slett ikke sitter på riktig informasjon.

 

Mye av diskusjonen har handlet om forholdene til bankene som er involvert i oppkjøpet. Mediobanca bistår Sensi i vurdering og om disse sier Fioranelli: «Det er et normalt forhold mellom oss og dem, med gjensidig respekt».

 

Unicredit har en sentral posisjon i oppkjøpet; som deleier i Italpetroli og således også deleier i AS Roma, har det vært spekulert i at banken på tross av et sterkt ønske om at Sensi selger, gjør hele prosessen vanskeligere. Om Unicredit sier Fioranelli: «Jeg kan ikke si at vi har et dårlig forhold, ei heller et godt et. Vi har ikke noe forhold til hverandre. Det snakkes om fiendtlighet mot oss. Jeg vet ikke om det hvis så er tilfelle.»

 

Fioranelli gir i dette intervjuet også en kort innføring i hvem Volker Flick er: «48 år gammel tysker, en ekspert i business. En person som har restrukturert store banker, store selskaper og en svært profesjonell mann. En venn gjennom mange år»

 

Fioranelli virker ikke særskilt interessert i å snakke om konkrete planer, men slår fast følgende: «Vi kommer garantert ikke til Roma uten ambisjoner. Vi vet at hvis vi kjøper AS Roma så har vi et ansvar ikke bare overfor spillere, trener og andre ansatte men byen jeg betrakter som verdens vakreste.»

 

Avslutningsvis, på spørsmål om når en kan forvente et svar i enten positiv eller negativ retning, sier Fioranelli at det er grunn til å forvente at en må gi svar i løpet av de kommende dagene. Sveitseren slår fast at det er svært kompliserte forhandlinger og at AS Romas status som børsnotert selskap, gir ytterligere utfordringer. Han tror imidlertid på et ja eller nei i løpet av neste uke.