Romanisti Norvegesi skjerf

Vi blir stadig flere som tar turen ned til den evige stad for å følge klubben i vårt hjerte. Etter initiativ fra brukerne har vi sammen blitt enige om å få produsert våre egne skjerf.

 

Skjerfet vil se slikt ut:

 

Den endelige prisen på skjerfet avhenger av hvor mange som vil kjøpe et slikt skjerf. Vi antar at skjerfet vil koste omkring 100 kr, men kan per i dag ikke garantere noe som helst. Vi har fortsatt en del uoppklarte ting som er med på å avgjøre prisen. Det kan ta opptil fem uker fra bestilling før vi får skjerfene.

 

Vennligst send en mail til imran@asroma.no om du er interessert i et slikt skjerf. Din e-post vil hjelpe oss med å kartlegge interessen og gi skjerfet en endelig prislapp.

 

En stor takk rettes til Hans som fikk prosessen i gang og andre brukere som var med på designe skjerfet gjennom råd og tilbakemeldinger.

 

Vi setter en frist til 20. september for å sende mail, slik at vi kan ta et steg videre.