Sensi tvinges til å selge AS Roma?

5.mai la AS Roma SpA frem en kvartalsrapport som i grove trekk viste tegn til fremgang i klubbens økonomiske situasjon; på tross av et (relativt udramatisk) negativt årsresultat fra 2009, kunne klubben vise til en sunn utvikling i gjeldssituasjonen, herunder en ikke ubetydelig refinansiering av kortsiktig gjeld. Videre kunne det negative årsresultatet tilbakeføres til klubbens manglende deltakelse i Champions League i perioden, en situasjon som kommende år vil fortone seg noe annerledes og således gi AS Roma SpA større økonomisk handlekraft.

Likevel ser det nå ut til at Sensi-familien kan bli tvunget til å selge sin store stolthet. Om lag 67% av aksjene i AS Roma Spa holdes av Italpetroli SpA. Oljeselskapet ble opprettet av Franco Sensi og Sensi-familien sitter i dag med 51% av aksjene. De resterende aksjene holdes av Unicredit, som også er Italpetrolis kreditor.

30.juni skal Italpetroli legge frem en rapport om selskapets økonomiske tilstand. Selskapet skal, i følge rapportene, være nær å spise opp egenkapitalen og ikke være i stand til å imøtekomme sine finansielle forpliktelser. Sensi og Unicredit skal i denne anledning møtes 23.juni, hvor det spekuleres i at Unicredit vil tilby Sensi å etterkomme all gjeld dersom Italpetroli/Sensi overdrar sine største verdier til banken. Herunder AS Roma SpA.

Det antas at Unicredit ikke vil forsøke å gjennomføre denne operasjonen med mindre en ny investor står klar til å overta aksjene i AS Roma, da banken neppe vil sitte med to tredjedeler av aksjene i en fotballklubb. Rapporten som nå slår ut i italiensk media, hevder også at Francesco Angelini står klar til å kjøpe ut Unicredits andel etter denne transaksjonen.

Francesco Angelini eier Gruppo Angelini, en stor aktør innen farmasi og kjemi, og har alltid vært nevnt i forbindelse med et eventuelt salg av AS Roma. Så sent som 9 mai 2009 uttalte Angelini at han kunne være interessert i å kjøpe seg inn i AS Roma, men at han i så tilfelle ville foretrekke å gjøre dette i samarbeid med noen andre.

Oppdatert lørdag ettermiddag

Unicredit har i dag sluppet en offisiell uttalelse hvor de benekter at det foregår noen forhandlinger mellom partene.

Vi følger saken videre!

Kilde: La Repubblica, romanews.eu