UNICREDIT-SENSI

Dagen i dag blir avgjørende for Romas fremtid. I følge kilder i Italia kan Rosella Sensi, på vegne av familien og Italpetroli S.pA, gi avkall på AS Roma S.p.A i dag. Ny eier blir i første omgang Unicredit. Vi følger saken videre!

06.07.10, 11:10

Det rapporteres i morgentimene at det sannsynligvis er enighet mellom partene, men at ingenting er signert. I mellomtiden faller aksjeverdien i morgentimene på Borsa Italiana, for øyeblikket i -1,34%.

Fra mandag 05.07.10

05.07.10, 09:50

En avtale ventes kl 12:00. Som ventet stor aktivitet på Borsa Italiana. ASR opp 3,81% i skrivende stund, etter mye aktivitet den første timen.

05.07.10,  10:00

ASR opp 5,96%.

05.07.10, 10:40

ASR opp 7,12% per 10:24. Markedet tror på ryktene om oppkjøp.

05.07.10, 10:55

ASR opp 8,55%. Dersom det ikke blir noe av denne avtalen har i alle fall Sensi/Unicredit lykkes med å blåse opp prisene.

05.07.10, 11:30

ASR nå opp kun 4,86%. Saken omtales nå i Financial Times. Ingenting konkret på bordet i skrivende stund.

05.07.10, 12:25

Kl 12:00: Sensi og Romas advokat Conte i møte med administrerende direktør i Unicredit, Piergiorgio Peluso, og selskapets juridiske rådgivere Enrico Gabrielli og Di Gravio. Conte uttaler til romanews.eu: «Om dette er den avgjørende dagen? Dere får se etterpå». Aksjekursen nå i beskjedne +3,26%.  Store utslag kan komme ved slutten av møte, som kan komme når som helst.

05.07.10, 13:50

De to partene fortsatt i møte. Ingen av partene har benektet forhandlinger eller avtale, i rak motsetning til foregående år. Kanskje en indikasjon på at forhandlingene nå er høyst reelle. Økningen på Borsa Italiana (5,3% i skrivende stund) har imidlertid ikke vært så høy at det har blitt krevd en redegjørelse fra Italpetroli.

05.07.10, 16:20

Pause i forhandlingene. Møte er forventet å fortsette 18:30.

05.07.10, 18:00

Dow Jones newswire melder at Unicredit tar over AS Roma. I en overgangsfase, mens banken leter etter ny eier, vil Rosella Sensi fortsette som eier for å sikre selskapets fremgang. Borsa Italiana stenger med en oppgang på 7,17%. AS Roma S.p.A tilhører nå, etter alt å dømme, Europas tredje største bank, Unicredit. Dette medfører at AS Roma nå er til salgs i markedet.

05.07.10, 18:50

Partene er samlet igjen.

05.07.10, 20:55

Ingenting skjer i dag. De to partene har ikke kommet til enighet og vil møtes igjen førstkommende torsdag 18:00. Cesare Ruperto, som har ledet forhandlingene, sier i kveld at han tror de to partene vil komme til enighet på torsdag, men at ingenting er sikkert ennå.

05.07.10, 22:00

Etter dagens høye aktivitet rundt Roma-aksjen, krever at Italpetroli S.p.A gir en offisiell uttalelse til børsen før åpning i morgen. I tidligere år, for eksempel i forbindelse med Fioranelli i fjor sommer, brukte Italpetroli S.p.A denne kanalen til å benekte enhver form for forhandlinger. Vi kommer tilbake i morgen når Italpetroli slipper sin uttalelse.


Fra søndag 04.07.10

Etter 17 år ser det nå ut som om Rosella Sensi må selge familiens mest kjære og verdsatte eiendel; l’AS Roma S.p.A. I de senere år har den økonomiske tilstanden i datterselskapet AS Roma S.p.A gjennomgått forbedringer, mens moderselskapet Italpetroli har blitt stadig mer belastet med tung gjeld. Unicredit har i denne perioden vært Sensis kreditor, samtidig som banken også har hatt betydelige eierandeler i Italpetroli. Situasjonen oppfattes nå som uløselig, og Unicredit har dermed sett sin beste mulighet i å overta Sensis andeler i AS Roma S.p.A.

I følge Corriere dello Sport har denne prosessen nå kommet i mål: mandag 5.juli blir Romas nye eier bankselskapet Unicredit, dersom ingenting uventet skjer. Prisen, basert på kursene på Borsa Italiana, blir ventelig 120 millioner euro. Sensi vil i følge samme kilde sitte igjen med Villa Pacelli og en del andre eiendeler vurdert til en verdi estimert til 25-30 millioner euro, samtidig som en samlet gjeld mellom kreditorene Unicredit (325) og Monte dei Pasci (80) på 405 millioner euro blir strøket.

Dersom rapporten fra Corriere dello Sport stemmer, vil altså Roma fra og med mandag 5.juli ligge i hendene på Unicredit. Det er imidlertid vanskelig å forestille seg at banken vil ønske å beholde selskapet særlig lenge, ettersom AS Roma S.p.A ikke rent umiddelbart er en særlig lønnsom investering for en nøytral investor. Det er dermed også ventet at Unicredit har en kjøper klar til å overta, men foreløpig spekuleres det lite i hvem dette kan være. Det ville imidlertid ikke overraske om Angelini nå, i følge med andre, kan være neste president i Roma.

AS Roma Norge følger saken videre!

Kilde: Corriere dello Sport