Komplisert vei videre for Italpetroli, Unicredit og AS Roma

I går kveld kom forhandlingene mellom Italpetroli og Unicredit i mål, selv om utfallet kanskje ble et annet enn mange hadde trodd. I stedet for et direkte salg av AS Roma til Unicredit, har de to partene i stedet signert en intensjonsavtale om å selge AS Roma i fellesskap. Dette skal gjøres gjennom det nyopprettede selskapet Newco Roma, som Sensi – i henhold til eierstrukturen i Italpetroli – vil eie 51% av og Unicredit vil eie 49% av.

Selskapet Newco Roma vil administreres av tre personer; én representant for Sensi-familien, én representant for Unicredit og en tredje, nøytral part, representert ved Attilio Zimatore, som de to partene skal ha plukket ut i fellesskap. Selskapet skal med umiddelbar virkning iverksette en verdsettelse av selskapet og finne en ny eier til AS Roma. Den tyske banken Rotschild skal angivelig assistere Newco Roma i denne prosessen.

Løsningen må antas å være fordelaktig for alle som holder AS Roma kjært. Selv om Gazzetta dello Sport i går kveld hevdet at Unicredit vil ha avgjørende ord dersom en kjøper kommer på bordet, ventes det at Sensi likevel vil ha en viss innflytelse på hvem som ender opp med å overta klubben. Som Rosella selv sa: ”Avtalen har blitt formet til fordel for de involverte partene, men spesielt for å beskytte Roma, som tilhører byen og vi alle holder kjært.”

En kan bare spekulere, men dersom Italpetrolis aksjepost i AS Roma i går kveld hadde blitt overdratt i sin helhet til Unicredit, hadde det vært nærliggende å tro at perspektivet i de kommende ukene hadde dreiet seg rundt å generere mest mulig penger for Unicredit – ikke å beskytte AS Roma i prosessen. Dette fortjener Rosella Sensi en ærbødig takk for, selv fra supportere som har ønsket hodet hennes på et fat i lang tid.

Hvis den tilbakelagte uken skapte mye neglebiting, kan det påregnes minst like mye i tiden som kommer. På Borsa Italiana har nyheten blitt tatt i mot med skepsis; etter en sterk start, har ASR falt jevnt hele dagen og fredag ettermiddag ser aksjen ut til å avslutte med en nedgang på rundt 4-5%.

I mellomtiden har ryktene vedrørende potensielle kjøper versert. Det sterkeste ryktet går i skrivende stund rundt Angelucci, som omtales som ”kongen av de romerske klinikker.” Angelucci har skapt sin rikdom på sykehusvirksomhet, men på tross av å være ledende i kampen om å ta over klubben, skal han ikke være interessert i å gjøre dette på egenhånd.

Et annet navn som har blitt nevnt både i forbindelse med Angelucci, og oppkjøpet av Roma generelt, er Angelini. Hvis Angelucci er kongen innenfor sykehusdrift, er Angelini tilsvarende konge innen farmasi. Rykter fredag ettermiddag sier imidlertid at Angelini er nær å offentliggjøre at han ikke vil være interessert i å ta over.

Et rykte som ble presentert før avtalen ble fremforhandlet, er et konsortium ledet av Giovanni Malagò. Dette har det imidlertid vært helt stille rundt hele fredag, uten at det nødvendigvis betyr noe som helst. Dagens kanskje mest interessante – eller skremmende – rykte har blitt presentert av sportseconomy.it. Det arabiske investeringsselskapet Aabar, som sitter på 4,99% av aksjene i Unicredit, skal ha vist interesse for å ta over AS Roma. Aabar er største aksjonær (9,1%) i giganten Daimler, som produserer Mercedes-Benz, og skal ha en egenkapital på nærmere 20 milliarder norske kroner.

Mens det riktignok er avskrekkende at selskapet kommer fra emiratene, en nasjon som sjeldent har bidratt med mye bra innen fotball, kan det imidlertid være interessant at det i dette tilfellet ikke er snakk om en sheik, men et investeringsselskap som vil oppnå avkastning på investert kapital – ikke sanseløs pengebruk på overgangsmarkedet. En høyst spekulativ tolkning av denne interessen kan være at Aabar (hvis deres interesse i det hele tatt er reell) ønsker å gå inn i Roma og gjøre noe med klubbens lønnsomhet.

Likevel er det foreløpig ingenting konkret rundt eierspørsmålet, og fremtiden er fortsatt helt uklar. Det eneste som kan hevdes å være klart er at alt peker mot et eierskifte, og at partene har alle mulige insentiver til å ønske å få dette gjort fort.

Bakgrunn:

Italpetroli S.p.A eier 64% av aksjene i AS Roma S.p.A. Sensi-familien sitter på 51% av aksjene, mens de resterende aksjene holdes av banken Unicredit. Italpetroli har akkumulert en gjeld på om lag 325 millioner euro. I tillegg til dette sitter Sensi også på en gjeld på om lag 80 millioner euro til Monte dei Paschi. Som medeier og kreditor, har Unicredit den siste tiden presset Sensi-familien til å finne en langsiktig løsning på gjeldssituasjonen i oljeselskapet. Et viktig aspekt ved denne avtalen har hele tiden vært et eventuelt salg av AS Roma. Etter gårsdagens avtale mellom de to partene vil AS Roma S.p.A selges til Unicredits fordel. Det er ventet at Sensi-familien vil sitte igjen med samlede verdier på 25-30 millioner euro, herunder deres private eiendom Villa Pacelli.

PS: Gjeldssituasjonen i AS Roma S.p.A som enkeltforetak er ikke årsaken til  at klubben nå selges. Klubbens gjeld er – per siste kvartalsrapport – rundt 120 millioner euro, hvilket utgjør omtrent halvparten av klubbens totalkapital. Det hører også med til histo rien at den økonomiske tilstanden i AS Roma S.p.A det siste året har hatt en positiv utvikling og at en ny eier vil få kontroll over et selskap med forholdsvis sunn økonomi. Markedsverdien til AS Roma S.p.A estimeres til rundt 120 millioner euro, men en grundig verdsettelse av selskapet er nå iverksatt.

Kilder: romanews.eu, Borsa Italiana, Corriere dello Sport, sporteconomy.it