Velkommen til Roma Club Norvegia!

Velkommen til Roma Club Norvegia!

Som alle vet, har vi i redaksjonen her på asroma.no jobbet intensivt denne sommeren med arbeidet rundt en offisiell supporterklubb. Vi har i denne anledning vært gjennom en rekke forskjellige tidkrevende saker, men prosessen rundt opprettelsen av klubben er nå ferdig og Roma Club Norvegia har blitt en realitet! Velkommen skal alle være!

Før tilbudet presenteres i sin helhet, ønsker vi først å gjennomgå hvordan prosessen har foregått, og hvilke forskjellige vurderinger som ble gjort da rammeverket rundt supporterklubben ble lagt. Dette skyldes at vi ønsker at Roma Club Norvegia skal være gjennomsiktig, og at klubbens medlemmer skal ha innsikt i hva som har blitt gjort, og hva som kommer til å bli gjort.

Det finnes helt åpenbart svært mange forskjellige måter å gjennomføre en supporterklubb på, og det skulle overraske meg om ikke de aller fleste varianter har vært oppe til vurdering. Vi er imidlertid komfortabel med rammeverket vi har kommet frem til, kanskje også særlig i et langsiktig perspektiv.

Initiativtakerne bak dette har vært Imran Iqbal Tahir, Julius Berg Kaasin og undertegnede. Utover det har også store deler av redaksjonen her på asroma.no deltatt aktivt med innspill og praktiske løsninger. Samtidig har vi hele tiden tatt til oss innspill fra både forumet og tilbakemeldinger vi har fått på mail.

Bunnlinjen i denne prosessen har uansett – fra start til slutt – vært å gi et bredt tilbud til en rimelig penge. Det viktigste aspektet ved denne supporterklubben er å gi norske Romanisti lettere tilgang til kamper på Olimpico. Ved medlemsskap i RCN kan billettene nå kjøpes direkte gjennom oss, enkelt og greit, uten bekymringene som nær sagt alltid har vært tilknyttet fotballturer til Roma.

Vi kunne naturligvis strippet supporterklubben ned til å inkludere kun denne enkle tjenesten, men i den anledning kom vi frem til at vi ønsker å bygge en supporterklubb i ordets rette forstand, og ikke en billettjeneste. Dermed ble prosessen utvidet til å omfatte også noen medlemssouvenirer, samt i et langsiktig perspektiv fortsette å utvikle dette tilbudet til å kanskje omfatte en utvidet del av internettsiden til supporterklubbens medlemmer.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi står overfor en del faste kostnader rundt denne klubben. Roma Club Norvegia vil være underlagt Associazone Italiana Roma Club, AIRC, som krever en fast årskontingent fra oss. Dette er vår kanskje største kostnad. I tillegg må det påregnes noe bankomkostninger, kostnader for å produsere suvenirer og transportere disse, samt produksjon av banner som skal representere oss på Olimpico.

Det skal også fremheves at usikkerheten knyttet til den faktiske interessen for å bli medlem, kombinert med en del oppstartskostnader, innebærer at medlemspakken det første året blir mindre omfattende enn i årene som kommer. Vi ønsker samtidig å presisere at supporterklubben vil fungere som en ideell organisasjon, og dette innebærer at enhver form for overskudd vil kanaliseres inn mot en konstant ambisjon om å gi medlemmer av Roma Club Norvegia et bedre tilbud. Eventuelle overskudd vil dermed skytes inn i premierte konkurranser og utvidelse av tilbudet til neste termin.

Til slutt ønsker vi også å poengtere at det har vært avgjørende for oss å få kartlagt interessen for medlemsskap i supporterklubben i løpet av denne prosessen. Vi takker alle som meldte sin interesse og håper at flest mulig av disse også blir medlem av Roma Club Norvegia. Vi er overveldet over interessen som har blitt vist, og i skrivende stund har rundt 185 nordmenn meldt sin interesse for å bli medlem i supporterklubben.

Vi kan også glede oss over å ha jernmannen, Serie As beste venstreback, John Arne Riise som æresmedlem og dermed Roma Club Norvegias medlem #1!


Dette får du som medlem av Roma Club Norvegia, årskontingent 175 kr:

  • Medlemskort med ditt medlemsnummer.Takk til supporterutstyr.com for logo!
  • Tilgang til kjøp av kampbilletter gjennom Roma Club Norvegia.
  • Roma Club Norvegias eget flagg (100 x 68 cm)
  • Deltakelse i konkurranser med interessante premier
  • Medlemsfordeler som gir billigere kjøp av AS Roma-artikler

I tillegg ønsker vi å få til flere gruppereiser i tiden som kommer. Vår rolle rundt dette blir å fungere som knutepunktet for klubbens medlemmer, og i større grad enn tidligere skape et klima som stimulerer til planlegging og gjennomføring av slike turer. Også i denne forbindelse vil det bli den vesentlige forbedringen rundt kampbilletter være sentral.

Ledelsen i Roma Club Norvegia:

I forbindelse med utnevnelse av ledelse for supporterklubben sto vi også overfor retningslinjer fra AIRC. Titlene som oppgis her er de samme som kreves av AIRC, og de bør være hensiktsmessige i forhold til virksomheten, selv om de kanskje virker noe pompøse i norsk målestokk. Vi hadde opprinnelig tenkt å gjennomføre en valgorientert løsning, men kom frem til at det ville være lettest om initiativtakerne satte sammen et styre. Her er styret for Roma Club Norvegia:

President – Thomas Høy

Visepresident – Julius Berg Kaasin

Sekretær – Frode Vincenzo Pauludan Danielsen

Kasserer – Imran Iqbal Tahir

Consigliere – Simon McKenzie

Consigliere – Hans Kristian Lindsøe Valset

Consigliere – Roar Gulbrandsen

Vi håper ingen vil ha innvendinger mot dette styret, og dersom noen mot formodning skulle ha noen problemer med dette, oppfordres det til å ta kontakt med oss på webmaster@asroma.no.

Vi vil i løpet av kommende tid begynne å ta i mot innmeldinger. Vi kommer til å kontakte alle som har meldt sin interesse med skjemaet. Vi høres!

På vegne av styret Roma Club Norvegia, og på vegne av det som blir en stor, norsk Roma-familie ønsker jeg alle velkommen til Roma Club Norvegia! Håper samtidig alle er fornøyd med det vi nå har presentert. Dersom dere har kommentarer eller spørsmål, vennligst bruk kommentarfeltet under så svarer vi omgående!

Med vennlig hilsen

Thomas Høy

President

Roma Club Norvegia