Rosellas siste møte med aksjonærene

Rosella Sensi holder i dag det som etter alle solemerker blir siste møte med aksjonærene.  Resultatet som legges frem for første halvår er ikke overraskende rimelig svake, og samsvarer med de tidlige rapportene etter styrets godkjennelse 27.september. Asroma.no gir her en kort oversikt over tilstanden i klubben:

AS Roma SpA hadde et negativt resultat på 22 millioner euro i perioden 01.01.2010-30.06.2010. Tapet kan i stor grad spores til betydelig inntektssvikt i forbindelse med at klubben ikke deltok i Champions League. Egenkapitalen har følgelig blitt redusert fra 8,67 millioner euro per 31.12.2009 (5,6% av totalkapital) til -13,2 millioner euro per 30.06.2010. Klubbens eiendeler er bokført til en verdi av 120 millioner euro, mens gjelden er pålydende 134 millioner euro.

AS Roma har altså kommet til et stadie hvor klubbens gjeld er større enn klubbens verdier, og egenkapitalen følgelig er negativ. Det skal videre føyes til at nærmere 85% av gjelden klassifiseres som kortsiktig. Ironisk nok har likevel aksjeverdien steget nærmere 50% siden midten av sommeren, fra rundt 0,8 euro per aksje til et stabilt nivå på rundt 1,2 euro siden september, naturligvis grunnet de sterke oppkjøpsryktene.

AS Roma S.p.A eier imidlertid 99,99% av aksjene i Soccer Sas di Brand Management Srl, ledet av Cristina Sensi, en eiendel som bokføres til rundt 123 millioner euro. I balansen som inkluderer Soccer Sas, er dermed egenkapitalen 105 millioner euro (44%) av en totalkapital på nærmere 235 millioner, noe som straks gir et mer positivt bilde av situasjonen i klubben.

Soccer Sas di Brand Management håndterer som kjent alt av merchandising, billetter, marketing etc rundt klubben. AS Roma S.p.A har i følge sin egen rapport valgt å legge frem to separate regnskap, hvor den ene ekskluderer Soccer Sas for å gi et bilde av den økonomiske situasjonen i AS Roma S.p.A som enkeltstående foretak.

Rotschild har sendt rundt prospektet til interesserte investorer. Den første deadlinen er satt til 3.november, og det regnes med at viktige nyheter kan komme da. Vi følger naturligvis dette videre!

Kilder: borsa italiana/as roma halvtårsrapport