Roma mot stjerner og striper!

Unicredit har siden juli forsøkt å selge AS Roma etter at Sensi undertegnet en avtale om å selge klubben for å nedbetale gjelden til Italpetroli. Mange navn har vært inn og ut av mediabildet, men det har foreløpig ikke kommet noe konkret ut av saken. Foreløpig. Det har i løpet av tirsdagen vært knyttet stor spenning til at Unicredit, representert ved toppsjefen Paolo Fiorentino og sjef for Investment Banking (som administrerer salget for Unicredit) Piergiorgio Peluso begge var i møter i New York.

Italiensk media har forventet sort røyk, men sent tirsdag kveld kommer det nyheter som tyder på at AS Roma kan skifte eiere om kort tid – til amerikanske investorer. Laroma24.it hevder å vite at onsdagens Gazzetta dello Sport vil avsløre detaljer om en nært forestående avtale, og at et amerikansk konsortium blir å finne som nye eiere av AS Roma.

Hvorvidt spekulasjonene stemmer, gjenstår å se, og en skal også notere seg at fristen for å komme med bud på klubben er satt til 31.januar. Det er foreløpig også uvisst hvem gruppen består av (selv om Tisch og Fisher har vært nevnt ved gjentatte anledninger), men den italiensk-amerikanske advokaten Thomas Di Benedetto hevdes å være lederen for gruppen, og i så måte også det som kan bli Romas nye president.

Bakgrunn:

Italpetroli eier 67% av AS Roma. Selskapet har i lengre tid slitt med økende gjeld, og ble i sommer mer eller mindre erklært insolvente av kreditor Unicredit, som for øvrig også sitter på 49% av aksjene i Italpetroli. Som følge av dette ble Sensi og Unicredit enige om å innlede et salg av klubben. Samtidig har det også vist seg at AS Romas økonomiske situasjon isolert sett har blitt stadig forverret; egenkapitalen ventes å være negativ med om lag 20 til 30 millioner euro fra starten av 2011. Klubben forventes å selges for et beløp rundt 100 millioner euro, samtidig som investorer antas å måtte spytte inn minst 50 millioner euro for å stabilisere klubbens finansielle posisjon. Videre ventes det at nye eiere vil komme med konkrete planer om å bygge en ny stadion, slik at kjøpet av AS Roma vil koste investorer om lag 300 millioner euro – før eventuelle endringer i spillerstallen.

Vi kommer tilbake med mer i løpet av onsdagen.

Kilde: Laroma24.it