Rapport: DiBenedetto til Roma mandag

Som meldt tidligere i dag på asroma.no, kan Romanisti over hele verden nå stille inn klokken mot førstkommende mandag, 28.mars 2011. Det mye omtalte og ventede oppkjøpet av Roma vil bevege seg inn i en avsluttende fase når Thomas DiBenedetto ankommer verdens vakreste by med forventning om å overta kontrollen over verdens vakreste fotballklubb. Respekterte Il Messaggero meldte på morgenkvisten i dag at man kunne forvente en offisiell seremoni. Disse rapportene har blitt moderert noe utover onsdagen, men bunnlinjen i rapportene er uendret: DiBenedetto ankommer Roma mandag med ett mål for øye – å fullføre oppkjøpet av AS Roma innen 31.mars. Nyhetene får som ventet Roma-aksjen til å fly på børsen, med en oppgang på 6,05% ved stengetid i Milano.

Bakgrunn

Situasjonen rundt Romas eiersituasjon har vært komplisert, særlig det siste året. Selskapet Italpetroli, stiftet av forhenværende Roma-president Franco Sensi, sitter på to tredjedeler av aksjene i AS Roma. Sensi-familien eier 51% av Italpetroli, mens de øvrige 49% eies av bankgiganten Unicredit Group. Sistnevnte har etterhvert inntatt en nøkkelposisjon rundt salget av Roma, i form av sin posisjon som både medeier og kreditor. Det er også Italpetrolis stadig økende gjeldsgrad som har presset gjennom et salg av AS Roma. Det har vært populært å svartmale AS Romas finansielle situasjon på grunn av Italpetrolis gjeld, men i senere tid har det også blitt populært å gjøre det stikk motsatte, nemlig at problemet kun ligger i Italpetroli.

Realiteten er sammensatt; i andre halvdel av 2000-tallet har Romas inntekter økt sterkt, men de har også vært sterkt knyttet opp mot deltakelse i Champions League. Som konsekvens av dette har Roma vist til røde tall i sesonger uten deltakelse i Europas gjeveste selskap. AS Romas økonomiske situasjon har forverret seg drastisk de siste to årene, og per 30.06.2010 hadde klubbens egenkapital blitt negativ. Etter en treg høst fortsatte problemene for klubben, og på et tidspunkt i høst var Roma 3 måneder på etterskudd med å betale spillernes lønninger. Hadde betalingen uteblitt én dag til, ville Roma blitt straffet med poengtrekk i Serie A. Så selv om AS Roma nå selges hovedsaklig for å stryke deler av Italpetrolis store gjeld, så er det heller ingen tvil om at AS Roma ikke kunne overlevd særlig mye lengre uten at det ville hatt store implikasjoner på operasjonelt nivå.

Rosella Sensi og Unicredit kom i sommer til enighet om å selge AS Roma. I kjølvannet av denne intensjonsavtalen ble den tyske banken Rothschild engasjert for å identifisere mulige kjøpere, og foreta en omfattende verdivurdering av klubben. Prosessen har vært langvarig og skapt stor interesse for AS Roma på Borsa Italiana; i løpet av september og oktober økte aksjeprisen med om lag 50%, men veksten har avtatt noe i sammenheng med varigheten av prosessen. Mange navn har blitt nevnt, og særlig Naguib Sawiris (eier Weather Investments og Wind) var – etter eget utsagn – nær en avtale med Unicredit før sistnevnte angivelig trakk seg ut. Det arabiske investeringsfondet Aabar var også høyaktuelle, men da deadline kom i slutten av januar var det ett navn som skilte seg ut – Thomas DiBenedetto.

AS Roma DiBenedetto LLC

Navnet på holdingselskapet er gjerne ikke særlig originalt, men det formidler i alle fall hva hensikten er; selskapet AS Roma DiBenedetto LLC, som ledes av Thomas DiBenedetto, skal fungere som eiere av AS Roma. Hvem som deltar i gruppen har vært gjenstand for en del usikkerhet, men navn som Michael Ruane, Julian Movsesian, James Pallotta og Richard d’Amore anses som å være sikre kort. Dernest er det mulig at gruppen utvides ved en senere anledning. Navnet Bill Duffy ble nevnt i går, men må antakelig komme inn i en senere fase av prosessen. Noen utstrakt spredning av majoritetsandelen i AS Roma skal man imidlertid ikke vente seg – det foreligger angivelig en klausul som forsikrer om en deltakelse på minimum 10%. Thomas R. DiBenedetto er 60 år gammel og er av italiensk opphav. Gift, 5 barn og bor i Boston. Fremfor alt er han kjent som partner i Boston Red Sox, samt også partner i New England Sports Ventures (NESV) som overtok Liverpool i høst. Foruten AS Roma DiBenedetto LLCs eierandel i AS Roma, ventes det at Unicredit vil beholde en forholdsvis betydelig aksjepost i klubben. Denne andelen vil ved en senere anledning selges videre til en eller flere romerske entreprenører. Navn som i den anledning nevnes er Angelini, Malago og Toti. Angelucci, som var med i kampen om å kjøpe klubben, kommer ikke til å kjøpe en minoritetsandel.

AS Romas fremtid

Det eneste som naturligvis betyr noe er Romas ve og vel. Neste uke avsluttes en 18-år lang Sensi-epoke som tidvis har vært en stor suksess. Nå står klubben fremfor en enorm forandring. Stallen er aldrende og klubbens finansielle struktur er skjør. DiBenedetto begir seg altså ut på et eventyr som har potensiale til å bli verdens vakreste, men også forplikter gruppen til å satse stort. Ryktene som nå går rundt gruppens planer for fremtiden virker sensasjonspreget og lite sannsynlige. Det spekuleres i alt fra spillerkjøp til trenere og ledere, uten at noen av ryktene ser ut til å ha særlig stor grad av hold i seg. Denne rapporten baserer seg derfor på de parameterne som er sikre. Hovedmomentene i fremtidsplanene er som følger:

  1. På kort sikt trenger AS Roma SpA en betydelig refinansiering. Per 30.06.2010 hadde klubben en negativ egenkapital på nærmere 100 millioner NOK. Denne posisjonen har blitt ytterligere svekket etter et halvår med negativt driftsresultat. DiBenedetto vil følgelig måtte skyte inn kapital som styrker klubbens egenkapital.
  2. På lengre sikt ønsker gruppen å styrke AS Romas inntjeningsevne. Det forventes en betydelig økt satsning på kommersielle aktiviteter, og et forsøk på å globalisere interessen for klubben. Alle veier skal igjen lede til Rom, og klubben skal ikke lenger oppleves som utilgjengelig og lukket.

Mens man forhåpentligvis kan forvente seg en satsning til sommeren for å bringe klubben tilbake i en form for likevekt mellom talent og erfaring, skal man altså ikke forvente en kjøpsgallopp tilsvarende den man har sett i Manchester City. Satsningen vil forholde seg til UEFAs Financial Fair Playreglement som trer i kraft i 2012, og basere seg på en grunnleggende visjon om å øke Romas evne til å fungere selvfinansierende.

DiBenedetto ankommer Roma på mandag. Frem til gruppen fullfører overtakelsen vil det ventelig komme en rekke spekulasjoner i italiensk media om hvilke konkrete planer investorene har for Roma på kort og lang sikt. Etter overtakelse vil det trolig komme mer bekreftet informasjon om kapitalinnskudd, organisasjonsstruktur og visjoner for fremtiden. ASRoma.no skal forsøke å følge prosessen tettest mulig.

Kilder: Romanews, Il Messaggero, LaRoma24.it.