DiBenedetto til Roma i helgen

Roma er i ferd med å få sin nye keiser, men han kommer luftveien og ikke ridende langs Via Aurelio. Thomas Di Benedetto er nå enten i Roma eller på vei til Roma, og et klart svart får man først når første journalist knipser et bilde av Romas nye eier. Flere klare svar vil komme over helgen og i følge Il Messaggero er det ikke lenger tvil om at DiBenedetto overtar AS Roma. Hovedstadsavisen melder at Unicredits CEO Fiorentino vil møte DiBenedetto på mandag og at avtalen sannsynligvis vil underskrives samme dag.

DiBenedetto ble gitt eksklusive forhandlingsrettigheter om klubben 31.januar. Denne eksklusiviteten vil opphøre 30.mars, og en avgjørelse antas dermed å garantert å komme innen den datoen. Ting tyder likevel nå på at avtalen vil gjennomføres allerede mandag. DiBenedetto overtar en klubb i finansiell uro, og selskapets verdi har falt ytterligere siden salgsprosessen startet juli 2010. Andre halvdel av 2010 ga et nytt solid driftsunderskudd, og det forventes tilsvarende dårlige tall for første halvdel av 2011.

I følge Il Messaggero er prisen på Italpetrolis aksjer i AS Roma (67%) satt til 77 millioner euro. Denne prisen omfatter selve klubben, samt Trigoria og merkevaren AS Roma, som angivelig skal ha vært gjenstand for en del hodebry i forhandlingsprosessen. Dernest kommer den mye omtalte og sårt tiltrengte rekapitaliseringen, som vil bringe avtalen opp til en størrelsesorden av 190 millioner euro. Detaljert informasjon om dette nøkkelpunktet ventes å komme når avtalen offentliggjøres neste uke.

Gazzetta dello Sport bekrefter også at Thomas DiBenedetto ankommer Roma denne helgen. Avisen har lenge påstått at Franco Baldini blir å finne i nye AS Roma, noe de også baserer seg på i dag. Baldini vil ventelig tiltre en rolle høyt oppe i systemet, da Walter Sabatini i følge samme kilde vil bli Romas nye sportssjef. Gianpaolo Montali, som ble gitt den kanskje største tillitserklæringen hittil, vil lede en organisasjon med et betydelig større fokus på profesjonalisering. Den nye linjen vil basere seg på klarere beslutninger, klarere regler for spillerne, tøffere bøter, mer åpen kommunikasjon og økt samarbeid mellom administrasjonen og det sportslige utvalget.

Corriere dello Sport hevder at det de siste dagene har pågått intens kommunikasjon mellom Italia og USA for å fullføre avtalen. Avisen melder om store strukturelle endringer i klubben den kommende tiden. Det vil åpenbart bli en ny president, som ventelig blir Thomas DiBenedetto. I tillegg blir det som ventet en ny sportssjef og en såkalt direttore generale. Disse blir i følge Gazzetta altså henholdsvis Sabatini og Baldini. Corriere dello Sport trekker også frem Rinaldo Sagramola (Palermo) for en posisjon i administrasjonen. I tillegg til de nevnte stillingene, hevder avisen også at det vil bli innsatt en ny markedsdirektør, som vil ha særlig fokus på å bygge Romas merkevare i årene som kommer.

Corriere dello Sport melder også at det arbeides ut i fra tre navn som aktuelle trenere for neste sesong. Det første navnet er Vincenzo Montella, som i så fall blir gitt anledning til å fortsette sitt arbeid som trener for AS Roma. Det andre navnet er ikke overraskende Carlo Ancelotti, tidligere Roma-helt og nåværende Chelsea-trener. Det tredje navnet er noe overraskende, men også gledelig for dem som leser rapportene om det nye fenomenet innen europeisk fotball: Portos suksesstrener Villa Boas. Amerikanerne skal angivelig like sistnevnte på grunn av hans aggressive spillestil.

Vi følger saken videre.

Kilder: Romanews, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport