Offisiell pressemelding fra Unicredit!

Kveldens pressemelding fra Unicredit:

«Italpetroli S.p.A., Unicredit S.p.A og DiBenedetto AS Roma LLC annonserer at forhandlingene som tok sted i Roma de siste dagene har ledet frem til enighet rundt nøkkelelementer for kjøp av den kontrollerende aksjeandelen i AS Roma SpA. Under denne enigheten, der oppkjøpet vil fullføres av et selskap eid 60% av DiBenedetto AS Roma LLC og 40% av Unicredit S.p.A, legges det til rette for at Unicredit S.p.A kan selge deler av sin andel til strategiske, italienske investorer. I de kommende dagene vil vi fortsette mot den endelige utgaven av enigheten som har blitt nådd i dag, hvilket innebærer også forpliktelser for å styrke og utvikle AS Roma. Signeringen av avtalen er ventet innen 20 dager, for å tillate DiBenedetto AS Roma LLC å gi avtalte garantier. Inntil dette er gjort vil det ikke bli gitt noe ytterligere informasjon.»

Pressemeldingen bekrefter med andre ord forventningene om at partene har kommet til enighet, og gir samtidig uttrykk for at saken er såpass kompleks at det kreves mer tid for å ferdigstille avtalen. Som ventet vil det altså opprettes et eget selskap der DiBenedetto AS Roma LLC vil sitte med 60%, og Unicredit sitter med 40%. Dette er en eierstruktur som minner sterkt om dagens, da Sensi sitter på 51% av Italpetroli og Unicredit har 49%. Til forskjell fra dagens løsning ønsker imidlertid Unicredit å selge seg ned, samtidig som det også er antydet at DiBenedetto vil kjøpe seg opp gjennom en såkalt OPA – Tender Offer. Et annet spørsmål er hvordan refinansieringen av klubben vil foregå; mye tyder på at dette må bli gjort gjennom en (rettet) emisjon.

Nyheten betrygger nervøse Romanisti som etterhvert hadde begynt å miste troen på en overtakelse. Med dette bekreftes det at forhandlingene i det vesentlige har vært suksessfulle og DiBenedetto blir å finne som ny kontrollerende eier av AS Roma.

Kilde: Vocegiallorossa