DiBenedettos advokater: «Ingen interessekonflikt»

DiBenedettoThe Guardian påstår i dag at Roma står i fare for å måtte stå over deltakelse i Europa-cuper fremover etter DiBenedettos oppkjøp av klubben. Denne saken ble også gjengitt av Nettavisen. Bakgrunnen for dette er UEFAs reglement ikke tillater at man kan ha kontroll eller påvirkning over flere klubber, og FSGs engasjement i Liverpool skal angivelig skape problemer for Roma. DiBenedetto sitter med aksjer i Fenway Sports Group, som eier 100% av aksjene i Liverpool. Dette skulle altså kunne kaste Roma ut av Europa-cup.

Videre hevder ANSA at UEFA har uttrykt skepsis til dette. Det er også korrekt at DiBenedetto sitter med aksjer i Fenway Sports Group, men den italienske finansavisen IlSole24 har snakket med et familiemedlem som uttaler at «DiBenedetto andel er svært liten». DiBenedettos advokater uttaler også i dag til ANSA at Roma på ingen måte blir berørt av Artikkel 3 i UEFAs reglement. Enkelte sier også at DiBenedetto ønsker å selge sin lille andel i Fenway Sports Group.

Det blir samtidig nærliggende å spørre om ikke DiBenedetto ville tenkt over denne problemstillingen før han gjorde denne investeringen. Det har vært en kjent sak at Romas inntekter i svært stor grad er knyttet opp mot spill i Europa, noe DiBenedetto også har nevnt i intervjuer, og det ville vært forbløffende om DiBenedetto valgte å gå inn på denne måten dersom det var fare for at Roma skulle bli ekskludert.

Et annet aspekt ved avtalen som har blitt gjenstand for en del misforståelser det siste døgnet, er den faktiske størrelsen på DiBenedettos fremtidige engasjement i AS Roma. I henhold til pressemeldingen som ble sluppet i går, vil Italpetrolis aksjer i AS Roma (ca 67%) bli kjøpt av et nytt holdingselskap som består av DiBenedetto AS Roma LLC og Unicredit S.p.A. DiBenedetto vil eie 60% av det nye selskapet, mens Unicredit vil eie 40%. Det er altså ikke slik at DiBenedettos gruppe alene kommer til å eie 60% av Roma. Tvert i mot er om lag en tredjedel av aksjene i Roma utelatt fra denne avtalen.