DiBenedetto og Unicredits vei mot nye Roma

DiBenedettoAvtalen mellom Unicredit og DiBenedetto er i det vesentlige ferdigforhandlet. Avtalen blir i størrelsesordenen 66 millioner euro, etter at DiBenedetto fikk forhandlet prisen ned med 11 millioner euro – et beløp som angivelig skal dyttes direkte inn i klubben i stedet. Hva så med eierstrukturen? 67% av AS Roma blir overført til et nytt holdingselskap; DiBenedetto & Co vil eie 60% av dette foretaket, mens Unicredit eier 40%. I hvert fall inntil videre, for Unicredit har sikret seg rettighetene til å videreselge sin andel til langsiktige investorer.

Partene fortalte tirsdag at signaturen ville komme innen 20 dager. Avtalen vil signeres i Boston, og i følge de seneste rapportene vil dette skje 15.april. Enigheten har imidlertid ikke roet rykteflommen som har preget nyhetsbildet den siste uken. Unicredit annonserte at ingen informasjon ville komme før signatur, og alle ubesvarte spørsmål blir dermed gjenstand for en ikke rent lite voldsom spekulasjon. Først ute var The Guardian med en flyktig påstand om at Roma ville risikere utestengelse fra Europa, ettersom DiBenedetto også har eierandeler i moderselskapet til Liverpool. Dette ble kjapt dementert av DiBenedettos advokater, samtidig som en slektning av DiBenedetto også uttalte at andelen var så liten at det var vanskelig å se hvordan Roma skulle kunne rammes av artikkel 3 i UEFAs reglement.

Det finnes samtidig en rekke spørsmål som man med god grunn jakter etter svar på. Det overordnede spørsmålet er hvorfor Unicredit valgte å beholde en såpass betydelig eierandel i et foretak som vil trenge tid på å omstilles til en profitabel virksomhet. Hadde ikke DiBenedettos gruppe nok penger, eller ønsket Unicredit faktisk å bli værende i håp om å selge seg ut senere til en høyere verdi? Dersom det stod på pengene til DiBenedetto, hvorfor solgte man ikke da til Egypts rikeste mann, telecom-magnaten Naguib Sawiris? Det eneste svaret som er noenlunde tilfredsstillende er at hensynet til AS Romas ve og vel ble avgjørende, og at DiBenedettos langsiktige prosjekt ble vurdert som sterkest av det trehodete trollet Newco Roma.

Kilder nær Unicredit skal, i følge MF Dow Jones, ha uttalt at det ikke står på pengene. Gruppen, som består av Thomas DiBenedetto, James Pallotta, Michael Ruane og Richard d’Amore, har blitt ettertrykkelig veiet og funnet tilfredsstillende. Kilden påstår faktisk at hver og en av disse på egenhånd ville hatt tilstrekkelig finansiell styrke til å gjennomføre oppkjøpet. Videre hevdes det at Unicredit aldri ville innledet slike forhandlinger uten å foreta en grundig vurdering av motpartens fiansielle styrke, noe som også har vært gjennomgangstonen gjennom hele prosessen. Dette har også vært en av hovedårsakene bak Rothschilds engasjement i prosessen.

Likevel er det dette som forårsaker en 20 dagers utsettelse. Tidlige rapporter rundt avtalen hevdet at utsettelsen skyldtes opprettelsen av det nye selskapet som skal overta Italpetrolis 67% i AS Roma. Pressemeldingen fra tirsdag hevder imidlertid at dette skyldes et behov for mer tid til å kunne gi Unicredit de nødvendige garantiene for å fullføre avtalen. Dette er angivelig også årsaken til Paolo Fiorentino ønsker å undertegne avtalen i Boston: «Jeg drar til Boston fordi jeg vil se en garanti fra en amerikansk kredittinstitusjon som gir garantier for operasjonen. Ellers stopper operasjonen.» Pengene han angivelig er ute etter er 15 millioner euro, som vil figurere i en rekapitalisering i størrelsesordenen 40-50 millioner euro.

Avtalen er bare begynnelsen på en lengre prosess med hensikt om å bringe Roma tilbake i en noenlunde sunn, økonomisk forfatning. Partene virker skjønt enige om at sportslig suksess er den eneste veien til langsiktig avkastning. Klubben trenger uansett omgående tiltak i forhold til tilgang på frisk kapital, og det må rekapitaliseres innen kort tid. I første omgang forventes det at DiBe/UC vil sette i gang en såkalt OPA for å kjøpe opp aksjer fra mindre aksjonærer. Det vil settes av et beløp på 23 millioner euro til dette (13 millioner fra DiBenedetto og 10 fra Unicredit) i håp om å bringe gruppens totale andel opp til et sted rundt 85%.

DiBenedetto brukte gårsdagen på litt sightseeing. Kvelden ble brukt til å spise middag og se Romas Primavera-gutter tape TIM Cupfinalen mot Fiorentina. Dagen i dag har vært mer produktiv, i den forstand at DiBenedetto har vært i møte med Gianpaolo Montali, som ser ut til å komme nærmere og nærmere en posisjon som Romas direttore generale i årene som kommer. I følge adnkronos kan Montali ha fått bekreftet stillingen av DiBenedetto i dag. Ubekreftede rykter vil likevel ha det til at de to partene er uenig om hvem som skal ikle denne posisjonen; Unicredit ønsker Montali, mens DiBenedetto vil ha Baldini. Per nå ser det ut som om banken får sin vilje. Banken har angivelig også sikret seg betydelige rettigheter i fremtidige avgjørelser, på tross av at styret vil bestå av 5 amerikanere og 3 representanter for banken.

Hva er så inntrykket etter DiBenedettos fjerde dag i Roma? Den nye organisasjonen fremstår som seriøs og innstilt på å skape langsiktige verdier i AS Roma. Undertegnede er imidlertid ikke utelukkende imponert helt ennå. Klubbens er i en skjør økonomisk forfatning, og mens det på sett og vis er betryggende at klubbens kreditor også fortsetter som eier, er det samtidig vanskelig å ignorere de enorme utfordringene gruppen står overfor på kort sikt. I første omgang er driften avhengig av en betraktelig styrket egenkapital, noe som ser ut til å være komplisert under den foreslåtte eierstrukturen. Spillerstallen har samtidig behov for å bli fornyet, noe som heller ikke virker enkelt med overnevnte faktorer tatt i betraktning.

De kommende 20 dagene kommer trolig til å være fulle av mer eller mindre velfundert spekulasjon. Det blir ikke stort bedre av at partene varsler om stillhet rundt sentrale emner i forbindelse med avtalen. Saken kan du uansett følge på asroma.no i ukene som kommer!