DiBenedetto-Roma: signaturen i morgen

DiBenedettoEtter flere måneder med forhandlinger, går partene nå inn i den avsluttende fasen. Unicredits delegasjon fløy i går til Boston for å få de siste detaljene på plass. De får i kveld norsk tid 20:00 selskap av Attilio Zimatore, som i praksis fungerer som et bindeledd mellom Unicredit og Sensi-familien. På samme flight som Zimatore finnes det et tosifret antall journalister som skal følge den historiske begivenheten i Boston.

Il Romanista meldte i morgentimene i dag at avtalen er ferdigforhandlet. I morgen kommer signaturen og pressemeldingen som gjør Roma til en amerikanskeid klubb. Helt amerikansk blir det imidlertid ikke; som vi har meldt her tidligere vil Italpetrolis aksjepost i AS Roma (67%) overføres til et nytt holdingselskap, der DiBenedetto Roma LLC vil eie 60% av dette holdingselskapet, mens Unicredit vil eie de øvrige 40%. Dette innebærer at eierstrukturen vil minne om dagens, og at Unicredit fortsatt vil ha en ikke ubetydelig rolle i perioden fremover. DiBenedetto vil imidlertid få større makt på sikt, ettersom Unicredit ventelig vil selge andeler av sine aksjer til italienske investorer.

I etterkant av dette må de nye eierne holde en såkalt OPA (Offerta Pubblica d’Aquisto), en aktivitet som er lovpålagt i Italia ved oppkjøp større enn 30%. Dette innebærer at minoritetsaksjonærer vil få tilbud om å selge sine aksjer til de nye eierne for tilsvarende pris som oppkjøpet ble gjennomført til. Her ventes det imidlertid få strukturelle endringer, ettersom DiBenedetto-avtalen innebærer en per-aksje-pris på et sted mellom €0,74 og €0,85, mens aksjen i skrivende stund handles på børsen til €1,13.Det vil ventelig være få, om noen, som selger til denne prisen.

Da er det i stedet knyttet større spenning til refinansieringen som er nødvendig for å holde AS Roma flytende. Det siste året med Sensi har eliminert egenkapitalen, og hadde det ikke vært for Unicredits eierinteresser i klubben ville Roma havnet i en enda større likviditetskrise enn de gjorde i høst. Roma var i høst én dag fra å få poengtrekk for manglende lønnsutbetalinger, og det var Unicredit som måtte tre inn med frisk kapital. Refinansieringen må derfor komme kjapt, og ventelig vil det gjøres gjennom en emisjon. Nåværende aksjonærer vil få tilbud om å kjøpe nye aksjer tilsvarende deres nåværende andel, og det er også her det kan bli interessant å se hva DiBenedetto og Unicredit gjør dersom interessen for å kjøpe aksjene er lav. Trolig vil DiBenedetto og Unicredit kjøpe seg opp ytterligere, og gjøre eierandelen større enn dagens 67%.

Det er usikkert hvor mye informasjon vi kan vente oss fra Boston i morgen. I realiteten kan det bli så lite som en enkel annonsering om at avtalen er fullført. Forhåpentligvis kan det også inkludere mer detaljert informasjon, særlig med tanke på fremtidsplaner og hvilke ledere som vil knyttes til klubben (f.eks Sabatini og Baldini). I mellomtiden kan man ikke gjøre annet enn å vente i spenning.

ASRoma.no følger naturligvis saken videre. Eventuelle spørsmål besvares i kommentarfeltet!