Fra Sensi til DiBenedetto: Her er alt om oppkjøpet!

DiBenedettoFredag 15.april spikret Thomas DiBenedetto avtalen som gjør han og hans forretningspartnere til eiere av AS Roma. Et nytt holdingselskap, eid 60% av DiBenedetto AS Roma LLC og 40% av Unicredit, vil i følge denne avtalen eie 67% av AS Roma. Salget av AS Roma har pågått aktivt i nærmere 9 måneder, og svært mye har skjedd i løpet av denne perioden. Har du gått glipp av noe, så gir ASRoma.no i dag et overblikk over nøkkelhendelsene i prosessen, og belyser eiersituasjonen inn mot fremtiden. For mange vil artikkelen inneholde en del gammelt nytt, men forhåpentligvis gir den også oversikt over en situasjon som har vært svært uoversiktlig.

Sensi-epoken og starten på slutten

Sensi-epoken begynte for 18 år siden, i mai 1993, da Franco Sensi i fellesskap med Pietro Mezzaroma kjøpte majoriteten av aksjene i AS Roma. 8. november samme år overtok Franco Sensi kontrollen over hele denne andelen, og satt siden som president. Etter stor suksess fra begynnelsen til midten av 80-tallet, hadde AS Roma for lengst beveget seg inn i en langvarig tørketid. Heltene fra 80-tallet hadde forsvunnet, og fremtidsutsiktene var heller pessimistiske. Tørketiden skulle ta sin herlige slutt i 2001, da laget omsider vant sin tredje, etterlengtede Scudetto. Suksessen hadde imidlertid kostet; AS Roma kom i økonomisk uføre få år senere, og Sensi solgte en rekke eiendommer for å dekke tapene. I 2004 begynte problemene for alvor å hope seg, hvilket resulterte i at selskapet ble tvunget til å gjennomføre en emisjon for å tilføre frisk kapital. Fra og med dette og den påståtte interessen fra Kerimov, har spekulasjonen og debatten rundt AS Romas eiere aldri kjølnet.

Franco Sensis langvarige sykdom gjorde sitt for å forverre situasjonen. Ei heller hjalp det at moderselskapet Italpetroli (med 67% av aksjene i AS Roma), ble rammet av stadig økende gjeld. Som følge av President Franco Sensis sykdom, fungerte datteren Rosella Sensi som konstituert president til Franco Sensis bortgang 17.august 2008. I etterkant av dødsfallet ble hun innsatt som president på permanent basis. Hennes tid som president har vært preget av periodevis hard kritikk, som i det vesentlige har bunnet i en oppfatning om at henne og familien har manglet evnen til å holde laget konkurransedyktig. Hennes mye omtalte flørt med makteliten i nord gjorde heller ingenting godt for å bedre dette inntrykket. At Rosella Sensi klarte å forsørge en voldsom vekst i klubbens inntekter, har forbigått kritikerne i stillhet.

Om stormen allerede var sterk, så ble den enda sterkere etter Franco Sensis bortgang. Italpetrolis gjeld fortsatte å vokse, og våren 2008 verserte det sterke rykter om at den styrtrike filantropen George Soros ville kjøpe AS Roma. Dette kulminerte ikke i noe annet enn frustrerte supportere og misfornøyde investorer, for George Soros kjøpte nemlig aldri AS Roma. Italpetrolis eiere (Sensi 51%, Unicredit 49%) ble i stedet mistenkt for å drive med aksjemanipulasjon ved å sette ut falske rykter for å øke investorenes interesse i aksjen. Den historiske toppnoteringen for aksjen kom 26.mai 2008 (€1,54), og aksjen falt med 56% på under en måned etter at Soros benektet sin interesse.

Starten på slutten kom likevel i juli 2010, da Unicredit som både kreditor og medeier i Italpetroli hadde fått nok av situasjonen. Oljeselskapet og Sensi-familien ble på det nærmeste erklært insolvent, og i et ledd av gjeldsoppgjøret kom de to partene til enighet om å finne nye eiere til AS Roma. 8. juli undertegnet Rosella Sensi og Unicredit en avtale om å selge AS Roma. AS Romas tid under ledelse av Sensi-familien har gitt klubben 1 Scudetto (2000-2001), 2 italienske Supercup-titler (2001 og 2007) og 2 Coppa Italia-titler (2006-2007 og 2007-2008). Symptomatisk nok har klubben også havnet 6 ganger på andreplass i Serie A (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 og 2009-2010).

Jakten på nye eiere

Det har i lengre tid rådet en viss usikkerhet rundt den faktiske tilstanden i AS Roma. Mange har vært opptatt av å presisere at den tunge gjelden lå i Italpetroli, mens situasjonen så langt bedre ut i AS Roma. Dette medfører også en viss grad av riktighet, men diskusjonen har samtidig skapt en feilaktig oppfatning om at AS Roma har levd under stabile økonomiske rammer. Sannheten er at begge selskapene har slitt. Regnskapet per 30.juni 2010 viste et negativt driftsresultat på €22m og en negativ egenkapital på €13,3m. På bare et halvt år etter dette tapte klubben ytterligere €14,9m og per 31.desember 2010 var egenkapitalen – €28,3m. Problemene tårnet seg for klubben i løpet av disse 6 månedene, og på et tidspunkt var det kun én dag som skilte klubben fra poengtrekk grunnet manglende lønnsutbetalinger. AS Roma er med andre ord ingen gullkalv i nåværende forfatning, selv om potensialet helt åpenbart er tilstede.

Kort tid etter avtalen mellom Sensi og Unicredit, ble den tyske banken Rothschild hyret for å finne en egnet eier til AS Roma. Alternativene som etterhvert åpenbarte seg var det arabiske fondet Aabar Investment, den egyptiske telecommagnaten Naguib Sawiris, romerske Gianpaolo Angelucci og en rekke ikke-navngitte investorer. Blant disse, DiBenedetto og hans partnere. De fleste trodde på en avgjørelse innen få måneder, noe som også kommer til uttrykk av den voldsomme omsetninger av aksjer på Borsa Italiana i perioden august-oktober.

Prosessen skulle imidlertid ta mye lengre tid enn de fleste håpet. Fristen for å gi bindende bud ble omsider satt til 31.januar 2011, og da denne datoen omsider ble nådd, var ett navn sirklet ut: Thomas R. DiBenedetto. Den ukjente amerikaneren hadde til overraskelse for mange danket ut interesse fra pengesterke interessenter i midt-østen, og kunne innlede eksklusive forhandlinger med Unicredit om å kjøpe AS Roma. Interessen nådde sitt klimaks da Thomas DiBenedetto satte seg på flyet 28.mars og ankom Roma for å fullføre kjøpet av klubben. Dagene etter var preget av en nærmest hysterisk mediedekning (også her på ASRoma.no), og da partene omsider tok bladet fra munnen, ble det kjent at avtalen ville signeres innen 20 dager. Dette leder oss til 15.april, dagen da AS Romas fremtid omsider ble seglet. Etter lange forhandlinger mellom DiBenedetto og Unicredit, møtte DiBenedetto til pressekonferanse 01:00 norsk tid, og informerte om at avtalen var i havn.

Dette går avtalen ut på

Et nytt holdingselskap, eid 60% av DiBenedetto AS Roma LLC og 40% av Unicredit, vil eie 67% av AS Roma S.p.A. Avtalen omfatter klubben AS Roma, inkludert ASR Real Estate S.r.l og Brand Management S.r.l, som håndterer henholdsvis vedlikehold og leasing av Trigoria og klubbens merkevare. Avtalen er verdt €70,3m, hvor €60,3m betales for aksjene i AS Roma. Dette korresponderer til en pris-per-aksje på €0,6781. Avtalen er gyldig under betingelse av (i) godkjenning fra Antitrust og (ii) at DiBenedetto finansierer et beløp pålydende €40m. Avtalen vil opphøre dersom en av disse betingelsene ikke er innfridd innen 31.07.2011. En annen betingelse er at holdingselskapet skal overføre €10m fordelt på AS Roma og en escrow account innen 27.april 2011. DiBenedetto har personlig stilt garanti for €6m av disse.

Avtalen innebærer også at DiBenedetto AS Roma LLC og Unicredit må gjennomføre en obligatorisk OPA, offerta pubblica d’acquisto. Dette er lovpålagt ved oppkjøp større enn 30% av aksjekapitalen. Dette går ut på at det nye holdingselskapet vil tilby minoritetsaksjonærer samme pris per aksje som for oppkjøpet, altså €0,6791. I tilfelle av at alle minoritetsaksjonærer selger sin andel til de nye eierne, vil DiBenedetto/Unicredit betale totalt €29,57m for det som blir 100% eierskap. Det er imidlertid usannsynlig at det vil forekomme store strukturelle endringer på eierstrukturen som følge av denne operasjonen, ettersom aksjen per dags dato handles til €1,16.

Dette er DiBenedetto AS Roma LLC

Gruppen DiBenedetto AS Roma LLC består av Thomas R. DiBenedetto, James Pallotta, Michael Ruane og Richard d’Amore. Thomas DiBenedetto er initiativtaker og gruppens leder. DiBenedetto vil dermed også være AS Romas president.

Thomas R. DiBenedetto
Thomas R. DiBenedetto ble født 25.april 1951, og fyller dermed 60 år neste mandag. DiBenedetto blir Romas 21ste president, og er medeier i Boston Red Sox. DiBenedetto har vært president i Boston International Group siden 1983, og er partner i New England Sports Ventures/Fenway Sports Group, som eier Liverpool i sin helhet. DiBenedettos juridiske team har benektet at dette vil innebære en interessekonflikt mellom Liverpool og AS Roma (jf UEFAs reglement), men dette er fortsatt uklart. Dersom det skulle bli en interessekonflikt, sies det uansett at DiBenedetto vil selge sin andel.

DiBenedetto har øvrige president- og styrelederverv i amerikansk næringsliv. Han er likevel et forholdsvis ukjent navn, og det gis ingen klare svar på hvor DiBenedettos rikdom stammer fra. Det eneste som er sikkert er at Unicredit og Rothschild har foretatt en omfattende sjekk rundt gruppens finansielle soliditet, herunder også DiBenedettos individuelt, og funnet at han er kredittverdig. For alle andre er det vanskelig å få særlig mye innsyn, ettersom DiBenedetto AS Roma LLC er registrert i Delaware, den amerikanske staten som er kjent for mulighetene til å stifte selskap uten å gi offentlig innsyn i detaljene.

James Pallotta
James Pallotta omtales som den største pengekilden i gruppen. Han har hatt en rekke verv i amerikansk næringsliv, men er fremfor alt kjent for Raptor Global Fund, et hedgefond som forvaltet verdier til $12 milliarder, og hadde en årlig avkastning på 19,2% de 15 årene fondet eksisterte. James Pallotta er også kjent for forvaltning i Tudor Investment Corp. Finansmannen har også stor erfaring innen sport, gjennom sin rolle som medeier i Boston Celtics. Pallotta omtaler seg selv som italiener, fremfor amerikaner, og uttrykker til Rai at førsteprioriteringen er å vinne lo Scudetto så fort som mulig.

Michael Ruane
Michael Ruane er hentet inn til gruppen hovedsaklig på grunn av hans brede erfaring innen eiendomsutvikling. Ruanes rolle vil, i følge DiBenedetto, bli å lede arbeidet mot å bygge ny stadion for AS Roma.

Richard d’Amore
Richard d’Amore er, som Michael Ruane, hentet inn for hans karriereerfaring. Han har i følge DiBenedetto stor ekspertise innen ny media, og vil bruke denne kompetansen til å drive merkevarebygging for Roma i årene som kommer.

Veien videre

Det finnes per nå langt flere spørsmål enn det finnes svar, men enkelte aspekter er klare allerede nå. Avtalen vil være rettskraftig når Antitrust har godkjent rammene rundt avtalen, under betingelse av at de økonomiske vilkårene innfris. Det vil deretter gjennomføres en OPA, som ventelig vil ha liten betydning for AS Romas eierstruktur. Dersom minoritetsaksjonærene mot formodning velger å selge sin andel for den lave prisen som vil tilbys, vil DiBenedetto AS Roma LLC og Unicredit øke sin eierandel i klubben. Et større spørsmål knyttes til hvordan de nye eierne vil forsørge refinansieringen som klubben trenger. Dette spørsmålet er foreløpig ubesvart, men et godt tips er at det vil gjøres gjennom en emisjon. Også her kan utfallet være at de nye eierne øker sin eierandel relativt til minoritetsaksjonærene. Et siste moment ved avtalen er at Unicredit har sikret seg en klausul som gjør at de kan selge en andel av sine aksjer til strategiske, italienske investorer, som f.eks Francesco Angelini.

På pressekonferansen fredag ga DiBenedetto uttrykk for at det er viktig for klubben å operere innenfor rammene av UEFA Financial Fair Play, hvilket ikke er tilfelle nå. DiBenedetto mente at dette hadde store implikasjoner på hvordan klubben burde opptre på overgangsmarkedet, og vektla særlig at det var viktig å knytte til seg de beste lederne innen fotball. Gianpaolo Montali ser ut til å ha fått rollen som Chief Operation Officer, mens Walter Sabatini har gitt sitt ja for å bli ny sportsdirektør. Sabatini kan du lese mer om her. Det ventes videre at Franco Baldini (tidligere sportsdirektør i AS Roma og Capellos nåværende høyrehånd i det engelske FA) vil innta posisjonen som direttore generale. Carlo Ancelotti er storfavoritt til å bli ny Roma-trener etter Chelseas CL-exit mot Manchester United.

På overgangsfronten forventes det også store forandringer. Philippe Mexes er på vei ut, og det samme kan spillere som Mirko Vucinic og Jeremy Menez være. Gianluigi Buffon omtales i større og større grad som høyaktuell for å bli Romas nye keeper, mens navn som Javier Pastore, Erik Lamela, Sandro, Alexis Sanchez og Toloi også nevnes. Dette bare for å nevne noen få av svært mange navn. Klubbens profil på overgangsmarkedet kommer tilsynelatende uansett til å være preget av et ønske om å blande etablerte, erfarne spillere med nye, store talenter. Få vet hvordan veien videre blir for AS Roma, men to ting er sikkert:

  1. Det blir spennende.
  2. ASRoma.no følger saken videre.