DiBenedetto til Roma fredag

DiBenedettoIl Romanista hevder torsdag kveld at DiBenedetto vil ankomme Roma fredag (nærmere bestemt 07:40) for å fullføre avtalen med Unicredit. Slutten av juli representerer som kjent fristen for å komplettere alle aspekter ved avtalen, og det er også i den anledning at DiBenedetto kommer fra USA.

James Pallotta har representert DiBenedetto-gruppen i Roma denne uken, og det har blitt rapportert om en viss usikkerhet rundt oppkjøpets lykkelige slutt. Det har blant annet vært snakk om et hull i klubbens finansielle balanse, og uenighet om hvem som skulle dekke dette hullet. Dette har særlig blitt koblet opp mot totalrammen for finansieringen, der også refinansieringen har vært et hett tema.

Rapportene virker tilsynelatende lite troverdig. Det har blitt påstått at DiBenedetto og Unicredit opprinnelig hadde planlagt å gjennomføre en refinansiering med en ramme på €35m, mens den nå skal ha blitt økt til et sted rundt det dobbelte, om ikke det tredobbelte. Disse rapportene virker svært lite troverdige; allerede i fjor sommer var det innlysende at €35m ikke ville være tilstrekkelig, så en kan undre på hvordan DiBenedetto og Unicredit ville mene det var tilstrekkelig med dette omfanget så sent som i april.

Alt tilsier at DiBenedetto og Unicredit har lagt opp til en refinansiering rundt €75m, og naturligvis tatt høyde for et svakt resultat for de første 6 månedene av 2011. Dersom rapportene om hull i balansen stemmer endrer det naturligvis noe på dette, men neppe nok til at oppkjøpet står i fare for en kollaps.

Når DiBenedetto nå ankommer Roma er det for å sette siste pennestrøk på avtalen som gjør ham til hovedaksjonær i Roma. Og ikke minst for å avslutte en langtrukken og slitsom historie om oppkjøpet av AS Roma.