DiBenedetto og Unicredit skyter inn €100m

DiBenedettoDiBenedetto og Unicredit har i kveld offentliggjort rammene for den forestående refinansieringen av AS Roma. Romas egenkapital har blitt utradert etter flere år med svake økonomiske resultater, og det ventes at AS Roma SpA snart vil annonsere et nytt, stort tap for første halvdel av 2011. Ventelig kan også egenkapitalen nå være nede i -€50m, et tall som synliggjør et prekært behov for å tilføre klubben frisk kapital.

DiBenedetto og Unicredit har i den anledning offentliggjort rammene for det som skal bli en omfattende oppfriskning av den finansielle strukturen. I henhold til avtalen som ble inngått i april var det enighet om en totalramme på €35m. Hvordan de kunne mene at dette var nok blir en annen diskusjon, men partene har nå kommet til enighet om å øke omfanget til hele €100m. Unicredits visepresident Paolo Fiorentino har i dag også bekreftet at det er dette hensynet som har ført til at den endelige avklaringen rundt oppkjøpet har strukket seg utover fristen som opprinnelig var 30.juli.

Partene erklærer i kveldens pressemelding at en vurdering av klubbens nåværende og fremtidige økonomiske tilstand har ført til at de har økt omfanget av refinansieringen. Dette skal særlig være i lys av UEFAs Financial Fair Play, slik partene fremstiller det i dag. Refinansieringen vil strekke seg over flere år, og i første omgang vil klubben bli tilført €50m innen utgangen av 2011. De neste innskuddene vil bli gjort i løpet av de neste årene, med mindre klubbens økonomiske utvikling gjør dette unødvendig. €50m blir dermed spredd utover en periode frem til slutten av 2013, skutt inn mer eller mindre etter behov.

De to partene benytter også anledningen til å dementere påstandene om at hovedtrekkene ved avtalen har blitt endret. DiBenedetto og Unicredit vil, som tidligere, eie henholdsvis 60% og 40% av det nyetablerte selskapet Neep Roma Holding SpA, som vil kontrollere 67% av AS Roma. Partene bekrefter også datoen 18.august som et endelig punktum for den lange affæren rundt salget av AS Roma.

Det har vært knyttet noe spenning til om oppkjøpsprisen hadde blitt endret som følge av de reviderte planene. Dette var det særlig en del minoritetsaksjonærer som var opptatt av på denne ukens aksjonærmøte. I henhold til italiensk lover må DiBenedetto og Unicredit tilby minoritetsaksjonærer å kjøpe deres aksjer for en pris per aksje tilsvarende oppkjøpsprisen. Da prisen fra oppkjøpet ble kjent, falt aksjekursen momentant ned til nøyaktig samme pris, €0,67. Minoritetsaksjonærene  var ikke overraskende ekstremt misfornøyd med utviklingen, samtidig som de uttrykte at de føler seg overkjørt av både Sensi og nye eiere.

Som følge av børsraset, kombinert med misnøye blant minoritetsaksjonærene, er det dermed ikke usannsynlig at DiBenedetto og Unicredit kan øke sin andel fra 67% til noe vesentlig høyere når de i slutten av september gir tilbudet på €0,67 per aksje. Det gjenstår å se hvorvidt dette også kan endre på planene som har blitt presentert i kveld. I første omgang får en konkludere med at DiBenedetto og Unicredit heldigvis har sett alvoret Roma befinner seg i, og tar de nødvendige grep for å tilføre klubben stabilitet.

Kilde: asroma.it