Prosjekt nye Roma: Superarkitekter tegner Romas nye stadion?

Londons OL-arena 2012: arkitektene bak denne kan komme til å tegne Romas nye arena

DiBenedettos langsiktige perspektiv

DiBenedettos inntog i den italienske hovedstaden har åpnet en ny dimensjon ved tilværelsen som Romanista. Parallelt med normale supporteraktiviteter av typen neglbiting og mild avgudsdyrkelse, foregår det også en nysgjerrig observasjon av hvordan nye Roma tar form. Mye av årsaken til dette ligger i den konseptuelle dimensjonen ved DiBenedettos oppkjøp av AS Roma; den nærmest holistiske tilnærmingen til å gjenoppreise klubben – troen på at helheten er mer enn summen av dens deler – skaper et behov for å sette seg inn i prosjektets totale omfang. Ut i fra disse premissene har det derfor også oppstått en stor interesse for det rent administrative ved AS Roma. Mange Romanisti feiret ansettelsen av Franco Baldini som om klubben hadde kjøpt en ny målgarantist. Samtidig ble Walter Sabatini bejublet som en kultfigur etter sommerens kraftanstrengelser. ‘Organisasjonsultras’, som meg selv, ble umåtelig interessert i hva Claudio Fenucci hadde foretatt seg før han ble utnevnt som Romas nye Chief Executive Officer. Dette er merkelig, men det henger sammen med hvilken vending AS Roma tok da Sensi undertegnet salgspapirene.

Som Julius påpekte fra sin nye regntunge post i Castellanza, gjør dette seg også gjeldende for hvordan vi evaluerer resultatene på banen. Dette Roma-laget er og blir et prosjekt med et lengre perspektiv enn normalt, og på kort sikt ligger fokuset derfor på å se en progresjon i prosjektet. Det virker også som om supporterne har godtatt at klubben tar denne vendingen. Etter å ha tapt hjemme i serieåpningen, ble spillerne faktisk applaudert av banen ved siste fløytestøt. Det hadde ikke skjedd før sommeren. En kan naturligvis diskutere hvor lenge en slik holdning vil vare dersom resultatene fortsetter å utebli. Romere er ingen utpregede pragmatikere, og tålmodigheten vil neppe vare i det uendelige.

Noe som imidlertid kan bidra til økt tålmodighet, er nyheter som forteller om økonomisk stabilitet og prosjekter for fremtiden.

Økonomisk stabilitet i en åpen klubb

Mens seriestarten i aller høyeste grad har satt begrepet ‘tålmodighet’ på dagsordenen, har den samtidig også tatt bort litt av brodden fra debattene som gikk rundt administrative Roma. Enkelte opplever at det nesten er et fravær av relevante nyheter om utviklingen av klubben, men et par sentrale momenter synes uansett å være klargjort. DiBenedetto & co overtok en klubb som var i ferd med å drukne i gjeld, og det ble derfor vedtatt en refinansiering som skal tilføre klubben frisk kapital. Rammene ble økt fra beskjedne €35m til en totalramme på €100m. Halvparten av dette beløpet vil bli tilført innen utgangen av 2011, mens resten vil bli tilført i de kommende sesongene. Deleier Unicredit har også godkjent å utsette opphørsdatoer på lån fra 2012 til 2013, slik at AS Roma får mer tid til å rydde opp i sin økonomiske situasjon. Samtidig skal Neep Holding (60% DiBenedetto, 40% Unicredit) gi et bud på €0,6781/aksje til alle minoritetsaksjonærer i løpet av oktober, noe som kan ha innvirkning på hvordan refinansieringsplanen til slutt blir seende ut.

Organisasjonsstrukturen synes også å være etablert, i alle fall på toppen av kjeden. DiBenedetto vil formelt tiltre presidentvervet etter styremøtet som avholdes mot slutten av september. Roberto Cappelli vil dermed avslutte sin midlertidige posisjon som president, vedtatt 4.juli 2011. Styret i klubben er sammensatt av en rekke representanter fra Unicredit og DiBenedetto, i en blanding som representerer styrkeforholdet 60-40 i favør DiBenedetto, riktignok med en justering opp mot Unicredits funksjon som usedvanlig tolerant kreditor. I styret sitter Unicredits Deputy CEO Paolo Fiorentino, som i august måtte ta en pause fra øyferien i Hellas for å faxe inn en godkjenning av kjøpet Pablo Daniel Osvaldo. Nettopp fordi Unicredit bærer en relativt stor risiko i klubben AS Roma, som har ført til at banken fikk sikret seg retten til å blokkere investeringer over en viss størrelse.

Av andre nyheter som reflekterer intensjonene, er det også verdt å ta med tydelige tegn på at klubben ønsker å gjøre det lettere for supporterne å følge klubben. Fenuccis hjertebarn ble satt til liv da klubben noe overraskende annonserte at man kan kjøpe en større knippe med billetter uten å fremvise omstridte Tessera del Tifoso. Dette gikk rett mot myndighetenes anmodninger, men Roma synes ikke å ha latt seg påvirke av kravene. Samtidig jobber klubben for å øke kontakten med supporterne, noe som foreløpig ikke har munnet ut i mer enn en mailadresse der de ønsker tilbakemeldinger. Med andre ord har vi fått noen svar på mikronivå, mens vi alle søker svar på de store spørsmålene. Fremfor alt: finnes det planer for et stadionanlegg?

Stadionplaner underveis?

Det har den siste tiden blitt tydelig at fravær av nyheter på mer globale spørsmål ikke skyldes fravær av aktivitet, men snarere fravær av medier som klarer å plukke opp aktiviteten. De store, omveltende visjonene for AS Roma blir nemlig administrert fra andre siden av Atlanterhavet, med DiBenedettos partner James Pallotta bak tømmene. Selskapet Raptor Accelerator har blitt hyret til å øke klubbens fortjeneste, og i tråd med dette er stadionplaner antakeligvis helt, helt sentrale. Raptor Accelerator er en gren i Raptor Group (ledet av nevnte James Pallotta), som henvender seg direkte til sportsindustrien. Denne grenen ble startet juni 2011, og en kan dermed resonnere seg frem til at det har en viss sammenheng med oppkjøpet av AS Roma. I pressemeldingen fra 15.august uttalte Raptor Accelerator at det videre arbeidet vil basere seg på et mål om å øke klubbens inntektsstrøm, fremfor å øke kapital. Dette går ikke bare hånd-i-hånd med DiBenedetto/Unicredits mål om avkastning, men også med UEFA Financial Fair Play. AS Roma skal rett og slett generere mer penger i årene som kommer. Det som imidlertid gjorde samarbeidet mellom AS Roma og Raptor Accelerator særlig interessant, var uttalelsen fra Raptor-sjef Mark Hannes på twitter rett før helgen.

Mark Hannes avslører her at han har vært i møte med Dan Meis og Joshua Boren fra selskapet Populous. Selskapet har designet stadionanlegg, messehaller, konsertarenaer m.m. for en rekke store klubber og bedrifter på verdensbasis. Dan Meis har et stort navn innen bransjen, kjent for å ha designet bygninger som Staples Center, Los Angeles NFL Stadium, Miller Park, Safeco Field, Manchester Evening News Arena, Saitama Super Arena, Lincoln Financial Field og Paul Brown Stadium med flere (kilde: wikipedia). Videre er det Populous som står bak designet for vanvittige Sports City Stadium i Qatar. AS Roma/Raptor Accelerator har ikke offentliggjort noen avtale, men ifølge Mark Hannes’ aktivitet på twitter er de i alle fall i dialog vedrørende det som kan bli et ambisiøst stadionprosjekt for klubben. Et kjapp blikk på Populous’ stadionportefølje viser at de i alle fall har bred erfaring innenfor dette området.

Et videre aspekt ved disse planene er at de også harmonerer med Italias forsøk på å kapre de olympiske leker i 2020. Italienske CONI har valgt Roma fremfor Venezia som potensiell vertskapsby, og innen 7.januar 2013 må alle dokumenter for søknaden være levert inn. En kan derfor spekulere i hvorvidt Romas eventuelle stadionplaner vil kunne ta del i dette prosjektet (imidlertid uten mulighet til friidrettsstevner fordi det ikke blir løpebaner), og om det kan gjøre prosessen enklere for Roma, som tidligere har uttrykt misnøye med rigid byråkrati for slike prosjekter. Selve byggingen må likevel antas å være ferdig lenge før de olympiske lekene eventuelt holdes i Roma.

Det foreligger for øyeblikket ingen konkrete nyheter om disse planene, annet enn at AS Roma som nevnt har inngått en avtale med Raptor Accelerator, som igjen diskuterer mulighetene med Populous’ beste menn. Men dette er vel et klart signal på at DiBenedettos menn nå tar viktige steg for å utvikle AS Roma til toppklubben de har snakket om!

Her er et lengre intervju med Dan Meis, der han forklarer sine visjoner når han setter seg ned for å tegne et stadionanlegg:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NPtQZ2swigQ[/youtube]