Roma Club Norvegia/ASRoma.no – Sesongen 2012/13

Fratelli Romanisti,

Roma Club Norvegia og ASRoma.no går løs på nok en ny sesong. I denne saken vil du kunne lese en generell tilstandsrapport fra styret/redaksjonen, finne ut hvordan du etablerer/fornyer medlemskapet ditt i supporterklubben, hva som inngår i medlemspakken samt hva som planlegges i regi av Roma Club Norvegia denne sesongen.

Tilstandsrapport

ASRoma.no har rukket å bli 6 år gammel siden oppstarten sommeren 2006. Ifjor feiret vi 5-årsjubileum med opptil 1800 daglige unike treff på ASRoma.no, samt rekordstor aktivitet i supporterklubben. Utviklingen fortsetter i år, blant annet med en flunkende ny nettside som vil stå klar i løpet av sommeren. Vi håper med denne å tilrettelegge i enda større grad for at norske romanisti skal få førstehåndsinformasjon om AS Roma. Den nye hjemmesiden vil videre gjøre det enklere for redaksjonen å komme med raske oppdateringer daglig, samt dagsoppsummeringer på kvelden under mer hektiske perioder av sesongen, eksempelvis under overgangsvinduene. I tillegg skal hjemmesiden i større grad synkroniseres opp mot Twitter og andre sosiale medier slik at vi blir enda enklere å følge.

Forrige sesong ble vi dessuten tvunget til å gjøre endringer på forumet på grunn av stadig tilbakevendende phishingforsøk. Vi forventer å løse problemet ved overgang til ny webside. Når det er sagt har aktiviteten på forumet vært dalende de seneste årene. Vi er derfor i tenkeboksen når det gjelder diskusjonsutformingen på den nye siden. Vi kommer tilbake med mer info angående dette.

Dersom du har innspill til driften eller tips til hvordan vi kan forbedre oss ikke nøl med å sende e-post til webmaster@asroma.no.

Medlemskap sesongen 2012/13 – hvordan melder jeg meg inn?

Ifjor endret vi som kjent medlemskapsperioden fra årsbasert til sesongbasert. Med andre ord strekker et medlemsskap seg fra innmeldingsdato til sesongslutt, istedenfor et år fra innmeldingsdato. Som vi har nevnt tidligere er dette for å oppnå en smidigere drift av supporterklubben, større økonomisk fleksibilitet ved at størsteparten av innbetalingene kommer inn i løpet av en kortere periode, samt et fast tidspunkt for utsending av medlemspakkene.

Prisen for medlemskap i år blir kr. 200,-.

Våkne øyne vil registrere at dette innebærer en økning på 25 kroner fra i fjor. Dette er begrunnet i økonomiske hensyn. Driften krever mer enn før i form av utgifter til produksjon av medlemspakke, betaling av webhotell osv. Det presiseres i den forbindelse som alltid at Roma Club Norvegia er en ideell organisasjon som har minimal økonomisk dekning per medlem. Vi har likevel behov for å ha en viss økonomisk trygghet i bunn til eksempelvis bestilling av produkter til medlemspakker, samt mer uforutsette utgifter.

Det er nå åpnet for betaling av medlemskap for sesongen 2012/13. Dette er gjort på 1-2-3:

1) Nye medlemmer: gå inn og fyll ut innmeldingsskjemaet. Nåværende medlemmer: se bort fra innmeldingsskjema. Dere vil motta en e-post på deres oppgitte adresse innen kort tid.

2) Du vil etter kort tid motta faktura på den oppgitte e-postadressen. Betal denne.

3) Så fort pengene er på konto vil du etter kort tid motta en betalingsbekreftelse per e-post fra oss.

Vi legger til at dere som etter sesongslutt 2011/12 har meldt dere inn automatisk vil få faktura for sesongen 2012/13. De første 50 som betaler er med i trekningen av en valgfri Roma-drakt med trykk!

Medlemspakken

Det byr på stadige utfordringer å pønske ut hva romanisti norvegesi kan tenke seg i medlemspakken, både med tanke å hva som tidligere er sendt ut, men også med tanke på hva som kan utgjøre en funksjon i medlemmenes hverdag. Vi tror denne gangen at løsningen vil være både nyttig og innovativ.

Medlemspakken vil inneholde:

  • Minnebrikke 2GB Roma Club Norvegia – Minnebrikken utgjør basisen i medlemspakken. Foruten å tjene et fremtidig behov for medlemmene i form av lagringsplass, vil den ved utsendelse inneholde et elektronisk medlemsskriv, bilder, videoer samt flere overraskelser.
  • Vimpel Roma Club Norvegia – Den første offisielle vimpelen til Roma Club Norvegia! Alle organisasjoner med respekt for seg selv må på et tidspunkt tilby en vimpel. Åpne opp medlemspakken, stapp vimpelen halveis ned i shortsen som Totti, og gå bort til veggen på gutterommet, badet eller over peisen i stuen og heng den opp!
  • Rett til å søke om billetter på Olimpico – Som i fjor tilbyr vi våre medlemmer å kjøpe kampbilletter gjennom Roma Club Norvegia. Billig og enkel løsning som mange allerede har benyttet seg av.
  • Medlemsskriv – I pakken som vi sender ut vil det også være et medlemsskriv vedlagt på minnebrikken. I dette skrivet kommer det masse relevant Roma-stoff, samt nyttig informasjon når man skal på fotballtur til Roma
  • Tilbud på Josimar – Husk også at vi samarbeider med fotballbladet Josimar! Årsabonnement med 10 utgaver sendt rett i postkassen koster 599 kr i året og kan tegnes her:http://abo.josimar.no/supporterklubb/. Du kan da velge å sponse Roma Club Norvegia med 10% av årsprisen.
I tillegg er vi i dialog med Canal+ (skifter navn til Cmore) om å videreføre samarbeidet. Begge parter er innstilt på dette, og vi kommer tilbake med mer info.

Videre jobber vi kontinuerlig med flere fordeler og samarbeidsavtaler. AS Roma har ved eierskiftet inntatt en lant mer åpen profil som klubb, og det er et satsningsområdet for oss å inngå et enda tettere samarbeid med klubben. I fjor deltok vi blant annet som eneste utenlandske supporterklubb på AIRCs offisielle årsmiddag på Park Hotel Mancini. Vi fikk i  tillegg komme inn på Trigoria for å intervjue Simon Kjær og norskitalienske Salvatore Scaglia, samt omvisning på Trigoria i regi av CONI. Vi kommer tilbake med nyheter i forhold til dette.

Medlemspakkene vil bli sendt ut rundt sesongstart til de som har betalt før dette.

Aktivitet sesongen 2012/13

Først og fremst satser vi på å gjennomføre en ny gruppetur etter to sesongen med vellykkede besøk, om enn ikke resultatmesig, til den evige stad. Vi ser for oss at dette vil skje på vårparten 2013. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt dette nærmere nyttår.

Videre ønsker vi etterhvert å se på mulighetene for å arrangere kamptreff på kampdager i de store byene, fortrinnsvis i Oslo og Bergen. Dersom det er tilstrekkelig interesse for dette vil vi se på mulighetene for samarbeid med aktuelle puber og barer. Vi regstrerer at dette er noe både våre svenske og danske Roma-venner har hatt stor suksess med.

Foruten dette satser vi som allerede nevnt på en forbedret dekning på hjemmesiden. Vi vil i løpet av kort tid lyse ut nye stillinger som skribent på ASRoma.no. Vi tar mål av oss å denne sesongen oppdatere siden daglig, blant annet ved hjelp av en ny redaksjonsinndeling på ASRoma.no hvor vi går vekk fra en ukentlig team-ordning til en ordning hvor samtlige skribenter får mulighet til å bidra hver uke.

Vi håper dette var oppklarende i første omgang, og oppfordrer alle til å melde seg inn i supporterklubben så fort som overhodet mulig!

DAJE ROMA!

På vegne av styret,

Julius Berg Kaasin
Visepresident
Roma Club Noregia