Velkommen til nye asroma.no!


Siden oppstarten av denne nettsiden, opprinnelig as-roma.net i 2006, har vi endret designet fra sesong til sesong. Noen ganger mindre justeringer, andre ganger total endring. Årets endring har tatt utgangspunkt i å gjøre siden mest mulig funksjonell for våre lesere, i bytte mot en noe enklere og renere design.

Der alle tidligere utgaver av asroma.no har vært preget av én nyhet på forsiden, skal årets design gi mange aktuelle nyheter samtidig. Dermed har også designet blitt lagt på samme list som norske nettaviser, hvor det gjerne er én hovedsak øverst, og mange mindre nyheter lengre nedover på siden.

Dette tror vi vil gjøre det enklere å navigere seg frem til nyhetene man søker og sørge for at nyhetsbildet til enhver tid er bredere enn det har vært før. Lengst nederst vil vi ha to seksjoner forbeholdt overgangsnyheter og lengre artikler, slik at disse sakene også blir liggende lengre enn levetiden under siste nytt.

Vår nye hjemmeside er også litt enklere for oss å administrere, slik at vi fremover kan gjøre endringer på en litt greiere måte. Dette er nemlig ikke et endelig produkt, og i dagene frem mot seriestart kommer vi til å legge inn et par nye funksjoner.

I nærmeste fremtid kommer det en kalender for Roma Club Norvegia, hvor vi vil oppdatere med sammenkomster i forbindelse med kamper og andre merkedager som kommer i tiden fremover. For målet må jo være at vi samles også utenfor internett!

Det vil også komme en egen seksjon med fortløpende oppdatering på skadesituasjonen. En skal heller ikke se bort i fra at det dukker opp andre ting, som f.eks en livefeed med siste nyheter fra AS Roma.

Dette er med andre ord bare rammeverket for nye asroma.no. Vi håper det faller i smak og ser frem til en ny sesong med våre fantastiske lesere. Vi håper dere fortsetter å kommentere på artiklene!

DAJE ROMA!

Gulrød hilsen

Redaksjonen