Den utstøtte sjeiken

AL QADDUMI FELPA AS ROMADet er mye snakk rundt Sjeik Adnan Aref Qaddumi al Shtewi om dagen. Araberen, med italiensk statsborgerskap, er enig med amerikanerne om å kjøpe seg inn i gruppen som kontrollerer majoritetsandelen av aksjene i AS Roma. I løpet av de siste dagene har det imidlertid blitt stilt store spørsmålstegn ved hans påståtte rikdom, og hvorvidt han faktisk har midlene til å gjøre denne investeringen. Qaddumi har derfor kommet ut av skyggen og stilt til intervju med avisen Il Tempo, hvor det fremgår at det ikke bare er romersk media som har utstøtt ham i løpet av livet.

Sjeik Adnan, i noen dager har det blitt snakket om at du skal inn på eiersiden i AS Roma. Hvorfor har du valgt det?

«Jeg har alltid vært supporter av Roma, og har alltid hatt et ønske om å investere i Italia.»

Hva synes du om AS Roma?

«Roma er et strålende fotballag sammensatt av mange unge spillere som har en stor fremtid foran seg. De har behov for å bli kjent og forstå hvordan de skal spille sammen. Ledelsen har funnet den riktige retningen.»

Kan du forklare hvordan du kom til Italia, og hvordan du bestemte deg for å investere i AS Roma?

«Jeg kom hit i 1980 for å studere italiensk ved universitetet i Perugia. Da jeg kom hit hadde jeg allerede utdannelse innen farmasi. Studier og opphold ble finansiert av min far, som sendte meg tusen dollar i måneden.»

Hva skjedde så?

«Jeg traff konen min, Maria Grazia, og ble forelsket. Da jeg fortalte familien min at jeg ville gifte meg, ba de meg om å komme hjem. Jeg nektet. Det var på dette punktet livet mitt endret seg. Jeg ble utstøtt og fratatt støtte og rettigheter.»

Og hva gjorde du da?

«Jeg begynte å jobbe som barista, maler og snekker. Så ble jeg gjort oppmerksom på at det fantes utenlandske bankkontoer som jeg ikke kunne røre. Det var penger som var mine, ved arv.»

Når fikk du italiensk statsborgerskap?

«I 1985. Året etter avtjente jeg militærtjeneste, før jeg jobbet 6 år for det offentlige.»

Når gjenopptok du kontakten med familien din?

«Min far døde i 1990 og i 1995 skiftet familien overhode. Da startet jeg å jobbe innen petroleum, fortsatt i Italia.»

Og på dette punktet forandret livet seg igjen..

«Ja, økonomisk forbedret det seg litt igjen, og jeg fikk tatt ut deler av arven som tilhørte meg. Livet mitt har likevel ikke forandret seg, ettersom jeg ikke liker å vise titlene. Det er ikke nødvendig, og jeg har alltid villet verne om min italienske familie.»

Har du foretatt investeringer som ikke har gått bra?

«I 1996 fikk jeg anbefaling fra noen konsulenter om å kjøpe en klesprodusent, og jeg investerte 2.5 milliarder lire. Etter tre måneder merket jeg at selskapets balanse ikke var reell, og at det var huller på rundt 22 milliarder lire. Eierne var ferdig etter denne prosessen, men jeg var ikke involvert på en slik måte. Jeg tapte bare pengene som ble investert.»

I løpet av livet ditt har du altså hatt økonomiske svingninger..

«Ja, jeg har med stolthet kjent på slitet og hva det innebærer å tjene til livets brød hver eneste dag. Etter 11.september 2001 ble også alle midlene jeg hadde i USA frøset, i likhet med alle andre midler plassert der med opphav fra midt-østen.»

Hvordan har du løst problemene?

«Ved hjelp av gode venner som alltid har trodd på meg og som har hjulpet meg til å slåss for det som rettmessig er mitt.»

Når snudde ting igjen til det bedre?

«I 2011, da jeg signerte en avtale med et selskap som tilhører den saudiarabiske kongefamilien, Hi Tech International Group.»

Hva var hensikten?

«Å bygge en industriell by i Saudi Arabia. For dette prosjektet opprettet jeg et italiensk selskap.»

Hvilke beløp snakker vi her om?

«Ti milliarder dollar. Det skal bygges et raffineri, en industriell havn, et petrokjemisk anlegg og rundt alt dette en by for å bo i.»

Investeringer i Italia?

«Jeg elsker dette landet og føler meg 100% italiensk. Av denne grunn ønsker jeg å investere i Italia. Ikke bare i AS Roma. For prosjektet i Saudi Arabia, for eksempel, ønsket jeg å kjøpe meg inn i selskapet Acquamarcia og det ble foreslått at jeg skulle kjøpe hele selskapet. Jeg kjørte det via rådgiverne mine, som deretter frarådet meg fra å kjøpe selskapet.»

Kan du beskrive familien din, opphavet ditt, i korte trekk?

«Siden 1950 har familien hatt et stipend for studenter som ikke har råd til universitetsutdannelse. Nå har jeg gjenopptatt min rolle i familien, og i fellesskap med universitetsprofessorer og leger holder vi på å opprette en stiftelse som skal forske på sjeldne barnesykdommer og stamcelleteknologi. Det er et prosjekt med bidrag fra universiteter i Europa, Amerika og Asia.»

Foruten fotball, liker du noen andre sporter?

«Jeg er veldig glad i motorsport.»

Når vil din inntreden i eierskapet av AS Roma bli offisielt?

«Så snart som mulig!»

Sjeik Qaddumi har fått frist til 14.mars for å fremskaffe alle midlene til å kjøpe seg inn i AS Roma. Han vil da inngå i eiergruppen AS Roma SPV LLC, som eier 60% av Neep Holding. De øvrige 40% tilhører banken Unicredit. Neep Holding eier per dags dato 78% av aksjene i AS Roma.