Kaos rundt sjeiken

Sjeik Qaddumis varslede oppkjøp i AS Roma SPV LLC, holdingselskapet som kontrollerer Neep Holding, som igjen kontrollerer AS Roma, tar stadig nye vendinger. Romas pressemelding tidligere i uken opplyste om at det forelå en innledende enighet, en slags intensjonsavtale, om sjeikens inntreden i klubben. Flere medierapporter har siden avdekket at sjeik Qaddumi bor i relativt beskjedne forhold i Perugia, og at alle hans familiemedlemmer har høyst ordinære jobber. Konen er kommunalt ansatt, mens hans sønn jobber for carabinieri. Det er med andre ord lite som vitner om en særskilt pengesterk investor. Særlig ikke en pengesterk araber.

Det har nå kommet dithen at AS Roma SPV LLC  natt til mandag slipper en pressemelding. Pressemeldingen kommer på direkte etterspørsel fra Consob, et organ som skal etterse at børsnoterte selskaper opptrer i henhold til gjeldende regelverk for Borsa Italiana. Her er pressemeldingen:

På forespørsel fra Consob, som ytterligere utredning av pressemeldingen publisert 21 februar 2013 av AS Roma SPV LLC, majoritetsaksjonær i Neep Roma Holding, med henvisning til innledende avtale med Sjeik Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi («potensiell partner») for hans direkte eller indirekte involvering i investeringsgruppen som kontrollerer majoritetsandelen i Neep Holding, informerer AS Roma SPV LLC om at den potensielle partneren var gjenstand for ordinært forløpende due diligence med hensyn til den potensielle partnerens økonomiske ressurser til å foreta en transaksjon av denne typen, og at denne prosessen fortsetter i perioden fra signatur til transaksjonen fullføres. Den potensielle partneren fremla ordinære garantier vedrørende hans egnethet til denne typen investering, i kontekst av hans øvrige investeringsportefølje. Ingen formelle garantier ble gitt med hensyn til utøvelse av disse forpliktelsene. Det eneste kriteriet for at avtalen skal fullføres er imøtekommelse av kjøpsprisen. De endelige dokumentene krever at den potensielle partneren finansierer kjøpsprisen i sin helhet senest 14 mars 2013. 

Uavhengig av om avtalen lukkes på en suksessfull måte, vil James J. Pallotta forbli i kontroll av dag-til-dag-driften av AS Roma.

Essensen i denne nokså unødvendig lange pressemeldingen er at AS Roma SPV LLC, som tidligere kjent, har kommet til enighet med Sjeik Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi, men at avtalen beror på at sjeiken fremskaffer midlene innen 14.mars 2013. AS Roma SPV LLC har, som pressemeldingen bekrefter, gjennomført en helt grunnleggende due diligence av hans finansielle posisjon, men av ordlyden kan det virke som om dokumentasjonen som har blitt fremlagt ikke har vært helt sannferdig. Tidligere denne helgen uttalte konserndirektør i Unicredit at amerikanerne tilsynelatende ikke delte bankens skepsis vedrørende sjeikens finansielle muskler. Denne pressemeldingen antyder langt på vei at amerikanerne også aner ugler i mosen.

Det er foreløpig uklart hvordan denne saken vil utvikle seg videre, men mistanken om at Sjeik Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi er en gedigen bløff, begynner å få sterke ben å stå på. Samtidig ryktes det at hans rikdom er nylig arvet, og at dette kan forklare hvorfor så mange har slitt med å finne spor av rikdom.

Vi følger utviklingen videre.