Tiden renner ut for Qaddumi

Sjeik Qaddumi har nå kun to dager på seg til å fremskaffe midlene til å kjøpe seg inn i AS Roma. I mellomtiden pågår et mer eller mindre uavbrutt karakterdrap på den jordanske investoren.

Fristen til å gjennomføre transaksjonen ble satt til 14.mars, altså førstkommende torsdag. Dersom ikke Qaddumi klarer å overholde denne fristen vil avtalen etter alt og dømme strande. Dårlig nytt for en amerikansk-italiensk eiergruppe som kontrollerer en klubb i stadig større økonomisk uføre.

Klubben har nå en negativ egenkapital pålydende €76,5m. Dette etter at halvtårsregnskapet viste et tap på €26,1m. Klubbens problemer er heldigvis størst på kort sikt, ettersom halvtårsregnskapet viser en dramatisk økning i inntekter, sammenlignet med en moderat vekst på kostnadssiden.

Likevel hevdes det nå at klubben vil kunne trenge en ytterligere refinansiering. Den italienske finansavisen Il Sole 24 Ore, tilsvarende Dagens Næringsliv, skriver i dag at det er Unicredit som holder AS Roma flytende, og at noe må skje dersom ikke Sjeik Qaddumi lykkes med sitt oppkjøp.

Stadig mer tyder også på at Qaddumi er en gedigen bløff. I dagens Il Messaggero kan man lese at Qaddumi så sent som i januar var i kontakt med en bank for å få kreditt på 1000 euro (ca 7500 kr). Til tross for at beløpet var omtrent på størrelse med et norsk studielån, ble ikke Qaddumis forespørsel innvilget.

Dette er kun én av mange rapporter som har kommet rundt Qaddumi de seneste ukene. Qaddumi selv avfeier påstandene, og forklarer at han blir fornærmet av påstandene som rettes mot ham i ulike medier. Qaddumi viser videre til intervjuet i Il Tempo, der han forklarte sin side av historien.

Med to dager igjen til tidsfristen utløper spørs det om ikke Qaddumis inntog i AS Roma dør i krybben. Hvis så skulle skje kan det tenkes at amerikanerne, i fellesskap med Unicredit, må klekke ut en ny plan for å bringe klubbens regnskap tilbake i en sunn forfatning. På lang sikt, derimot, er det heldigvis klare tegn til forbedring.