RCN: Valg av styre 2013!

Som tidligere varslet er det på tide å utnevne et nytt styre som skal lede Roma Club Norvegia i tiden som kommer. Fristen for å melde sitt kandidatur var i går, 1.april, og vi mottok en knippe interessenter til styrevervene. Vi mottok også et par henvendelser fra enkelte som sa de kunne steppe inn dersom det skulle være manko på kandidater. Det er en form for engasjement vi ble glad for å se, så takk til dere!

Kandidatene som meldte seg:

  • President: Hans-Martin Roer, bosatt i Bergen, medlem av redaksjonen.
  • Vise-president: Dane Lundberg, bosatt i Roma, medlem av redaksjonen og støttespiller for sittende styre.
  • Sekretær: Erlend Drotningshaug, bosatt i Perugia, aktiv debattant og meningsytrer.
  • Kasserer: Knut Henrik Lie, bosatt i Kristiansand, medlem av redaksjonen.

 

Ettersom det kun er én kandidat per verv kommer dette valget etter alt å dømme til å foregå på en relativt enkel måte. Vi sender alle medlemmer en mail med instruksjoner for å avgi stemme, og dersom det ikke skulle oppstå stor misnøye, blir det disse fire som leder supporterklubben i året som kommer. Sittende styre vil benytte anledningen til å uttrykke tydelig støtte til personene som har meldt sitt kandidatur. Disse er både ryddige og sympatiske, men fremfor alt brenner de for AS Roma.

Lykke til og godt valg! Daje Roma!