Medlemspakkene snart på vei ut!

Som mange har fått med seg så har Roma Club Norvegia byttet styre denne sommeren og ting har dermed tatt litt i forhold til vanlig. Vi har i dag sendt ut en bekreftelse på mail til alle de som har betalt medlemsavgiften og håper alle sjekker om adressen er riktig, slik at medlemspakken kommer til riktig hus. (Send mail til knut@asroma.no hvis du har betalt og ikke har mottatt bekreftelse)

 

Meld deg inn

Ønsker du å fornye ditt medlemskap betaler en 200 kr. til kontonummer 1503.17.84147 og oppgir navn og medlemsnummer (hvis du husker) under melding.

Er du nytt medlem bruker du innmelding-skjemaet som en finner her. I tillegg til å betale med informasjonen ovenfor.

Medlemspakken begynner å komme på plass i våre hender og de som er meldt inn innen fredag neste uke kan vente seg dette innen kort tid: 

 

Nytt medlemskort

Alle medlemmer får et nytt medlemskort med et nytt design. En beholder  det gamle medlemsnummeret som vil være trykket på baksiden med et annet design.

medlemskort

RCN-lommebok

 Med nytt medlemskort trengs det også et passende sted å ha det. Lupettoen og Roma Club Norvegia er naturlig nok på plass.lommebok

 

Klistremerker  klistremerke