Innstilling nytt styre, Roma Club Norvegia

Utdrag fra e-post sendt til alle medlemmer i RCN:

Som tidligere varslet er det på tide å utnevne et nytt styre som skal lede Roma Club Norvegia i tiden som kommer. Vi motto
k en knippe interessenter til styrevervene. Vi mottok også et par henvendelser fra enkelte som sa de kunne steppe inn dersom det skulle være manko på kandidater. Det er en form for engasjement vi ble glad for å se, så takk til dere!

Forslag til rollefordeling i Roma Club Norvegias styre:

President: Erlend Drotninghaug

Vise-president: Dane Lundberg

Kasserer: Espen Trondsen

Redaktør: Kristoffer Vold Ulvestad

Medlemsansvarlig: Torgeir Einarsønn Danielsen

Ettersom det kun er én kandidat per verv kommer dette valget etter alt å dømme til å foregå på en relativt enkel måte. Alle betalende medlemmer mottar denne e-posten og hvis det er noen som har innsigelser eller forslag til andre kandidater må det sendes inn innen fredag 26. mai, støtter du innstillingen til nytt styre vises dette ved å sende en e-post der det fremkommer at forslaget støttes. Dersom det ikke skulle oppstå stor misnøye blir det disse fem som leder supporterklubben i året som kommer. Avtroppende styre vil benytte anledningen til å uttrykke tydelig støtte til personene som har meldt sitt kandidatur. Disse er både ryddige og sympatiske, men fremfor alt brenner de for AS Roma.

Lykke til og godt valg! Daje Roma!

RomaClubNorvegia