Nytt styre vedtatt

Roma Club Norvegia sine medlemmer har stilt seg bak innstillingen til nytt styre. Det nye styre vil bestå av fem personer, med introduksjon av nye stillingsbeskrivelser. Det nye styret blir som følger:

President: Erlend Drotninghaug

Vise-president: Dane Lundberg

Kasserer: Espen Trondsen

Redaktør: Kristoffer Vold Ulvestad

Medlemsansvarlig: Torgeir Einarsønn Danielsen

Erlend Drotninghaug og Dane Lundberg blir med fra forrige styre og inn i det nye, noe vi håper vil sørge for en så sømløs overgang som mulig. Hans-Martin Roer og Knut H. Lie trer til side etter fire år som henholdsvis president og kasserer.

Det nye styret tar over roret fra 15. juni.