Roma Club Norvegia søker nye skribenter

Totti RCN

ASRoma.no har raskt utviklet seg til å bli et av de mest populære og oppdaterte nettstedene for italiensk fotball i Norge. I dag har siden inntil 2000 daglige treff, og blir jevnlig sitert i både norske og utenlandske medier. I forbindelse med en ny sesong og omrokkeringer i redaksjonen er vi nå på utkikk etter nye, motiverte skribenter som kan skrive for oss.

Hva gjør en skribent?

Som skribent for Roma Club Norvegia får du bl.a. muligheten til å skrive forhåndsomtaler og oppsummeringer foran og etter Roma-kamper, samt generelle nyheter og artikler rundt klubben. Skribentene har også ansvar for supporterklubbens sosiale medier (Facebook og Twitter). Videre vil vi understreke at skribentene får utfolde seg tilnærmet fritt. Det betyr at vi er åpne for at skribenter kan komme med nye innovative forslag og ideer. Opprettelse av nye spalter eller å intervjue aktuelle Roma-personligheter kan være eksempler på dette.

I løpet av sesongen kommer vi også til å se på muligheten for å oppgradere og fornye nettsiden vår. I utformingsprosessen vil skribentene spille en viktig rolle.

Hvem kan søke?

Er du interessert i AS Roma og glad i å skrive vil vi oppfordre til å søke. Noen forutsetninger må imidlertid være på plass for å bli vurdert. Følgende krav stilles:

  • Du må ha tid til å kunne delta fast. Med fast mener vi at du må påregne deg å kunne skrive en sak på siden av større eller mindre omfang ukentlig. Således må du ta en vurdering på om du har tilstrekkelig med tid til å bidra.
  • Du må ha en relativt høy språkstandard i artikkel/nyhetssammenheng.

Søkere oppfordres også til å legge ved en egenprodusert nyhetsartikkel eller artikkel i søknaden. Dette er ikke nødvendigvis et krav, men det er en god indikator på om hvorvidt du er egnet til jobben.

Øvrig informasjon

Roma Club Norvegia drives på frivillig basis og ingen mottar økonomisk godtgjørelse for sine bidrag. Til gjengjeld får du verdifull skriveerfaring, du får ta del i en redaksjon, samt at du bidrar til at Roma Club Norvegia vokser videre.

Om dette virker interessant kan du enten legge igjen spørsmål i kommentarfeltet, kontakte oss på Facebook, eller sende en mail til nåværende redaktør Kristoffer Vold Ulvestad (kristoffer.ulvestad@gmail.com).

Søknad sendes til dane@asroma.no.

Vi håper å høre fra deg.

Forza ROMA!