Styret

Styret for 2017/18 sesongen består av følgende personer:
  • President: Erlend Drotninghaug
  • Visepresident: Dane Lundberg
  • Redaktør: Kristoffer Vold Ulvestad
  • Medlemsansvarlig: Torgeir Einarsønn Danielsen
  • Kasserer: Espen Trondsen